Hbo-bestuurder boven norm

Body: 

Minstens één hbo-bestuurder verdiende vorig jaar een salaris boven de toekomstige norm voor publieke topinkomens. Waarschijnlijk gold dat ook voor een andere bestuursvoorzitter en voor drie ‘deeltijders’.

In 2010 verdiende Marcel Wintels van Fontys Hogescholen 246.518 euro, inclusief pensioenbijdrage, auto en belastbare onkostenvergoeding. Dit staat in een overzicht dat de HBO-raad heeft rondgestuurd met de salarissen van hbo-bestuurders.

Minstens één hbo-bestuurder verdiende vorig jaar een salaris boven de toekomstige norm voor publieke topinkomens. Waarschijnlijk gold dat ook voor een andere bestuursvoorzitter en voor drie ‘deeltijders’.

In 2010 verdiende Marcel Wintels van Fontys Hogescholen 246.518 euro, inclusief pensioenbijdrage, auto en belastbare onkostenvergoeding. Dit staat in een overzicht dat de HBO-raad heeft rondgestuurd met de salarissen van hbo-bestuurders.

Wintels kreeg 24 duizend euro meer dan in 2009. Zijn salaris lag bijna dertienduizend euro boven de norm die staatssecretaris Halbe Zijlstra aan onderwijsbestuurders wil opleggen. Volgens de HBO-raad zijn de arbeidsvoorwaarden destijds toegelicht aan Ronald Plasterk, voormalig PvdA-minister van OCW.

De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht weigert aan het overzicht mee te werken. Het is dus nog niet bekend of voorzitter Ad Wisman in 2010 meer dan de norm van 223.666 euro verdiende. De kans is wel aanwezig: een jaar eerder verdiende hij vrijwel evenveel als Fontys-voorzitter Marcel Wintels.

De drie bestuursleden van de Hogeschool Van Hall Larenstein zijn slechts drie uurtjes per week in dienst, maar daarvoor ontvangt hun voorzitter 24.299 euro. Omgerekend naar een voltijdsbaan is dat bijna 3,5 ton per jaar. Het drietal bestiert ook de Universiteit Wageningen.

In haar nieuwjaarstoespraak had voorzitter Guusje ter Horst van de HBO-raad al aangekondigd dat de hogescholen dit salarisoverzicht zouden maken om de transparantie te bevorderen.

De Wet normering topinkomens is nog niet door de Tweede Kamer aangenomen. Zijlstra heeft de instellingen alvast gesommeerd om hoge salarissen in ieder geval niet te laten stijgen. Als dat toch gebeurt, zal hij het geld terugvorderen: het is dan ondoelmatig besteed, vindt hij.

Hij heeft geld teruggeëist van de TU Delft, omdat de voorzitter daar meer verdiende dan met het ministerie was afgesproken. Een woordvoerder van OCW kon nog niet zeggen of hij ook stappen onderneemt tegen Fontys en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Hoger onderwijs persbureau

Facebook Twitter Whatsapp Mail