Kabinet steekt 110 miljoen in Uithoftram

Het Rijk stelt 110 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van een tramlijn tussen het Centraal Station en de Uithof, die in 2018 af moet zijn. Tot het zover is, denkt de gemeente Utrecht aan staanplaatsen en dubbeldekkers om busproblemen op te lossen.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu had de 110 miljoen subsidie al in december 2010 onder voorwaarden toegezegd. Nu is het bedrag definitief toegezegd, omdat uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse is gebleken dat de tram "toekomstbestendig, uitvoerbaar en rendabel" is. 

De totale investering die gedaan moet worden voor de Uithoflijn is 321 miljoen euro. Op 28 juni wordt de Utrechtse gemeenteraad gevraagd om het overige bedrag (211 miljoen) beschikbaar te stellen. 

In december definitief besluit
De komst van de tram is nog niet helemaal in kannen en kruiken. De inpassing van de tram in het Stationsgebied en de OV-terminal moet nog precies in beeld worden gebracht, en ook moet nog duidelijk zijn of de jaarlijkse lasten van de tramlijn financieel verantwoord zijn. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU), verantwoordelijk voor de realisatie van de tramverbinding, besluit in december definitief over de uitvoering. 

Het BRU liet onlangs weten dat de tramlijn pas in 2018 af kan zijn. Het zittende college in Utrecht had bij het aantreden in april 2010 nog beloofd dat de tram in 2015 al zou rijden, maar die datum blijkt niet haalbaar.

Het uitstel is een grote domper voor mensen die met het openbaar vervoer naar De Uithof moeten, die nog vele jaren als sardientjes in de bus 11 en 12 moeten zitten. Diverse partijen in de gemeenteraad spraken eind vorig jaar al over een onacceptabele situatie in het busvervoer.

Meer of langere bussen zijn volgens het BRU geen oplossing. Momenteel reizen circa 40.000 mensen per dag met bus 11 en 12. Verwacht wordt dat dit aantal in 2020 60.000 is.

Dubbeldekkers naar De Uithof?
Wethouder Lintmeijer zegt vandaag in het AD/UN dat hij wil laten onderzoeken hoe de capaciteit van bussen naar De Uithof kan worden uitgebreid. "Desnoods meer staanplaatsen als noodoplossing." Ook de inzet van dubbeldekker wordt bekeken.

Vanaf 2018 zal de Uithoftram overdag 16 keer per uur rijden, iets meer dan eens per 4 minuten. De reistijd zal circa 17 minuten bedragen, liet het college in december aan de gemeenteraad weten.

Zo gaat de tram rijden:

Advertentie