'Meer wetenschappers dan ondersteuners erbij'

De boze promovendi slaan de plank mis met hun kritiek op de universiteiten, stellen de universiteiten zelf. Er zijn de laatste jaren drie keer zoveel wetenschappers bijgekomen als ondersteunend personeel.

Vorige week brachten actievoerende promovendi cijfers naar buiten over de overhead aan universiteiten. Er komen steeds meer managers bij, stellen ze.

Daarmee protesteren ze tegen de komst van een bursalenstelsel: universiteiten mogen promovendi straks een studiebeurs geven in plaats van een salaris. Dat is goedkoper, maar promovendi hebben dan geen werknemersstatus meer, waardoor ze onder andere geen pensioen opbouwen. Laten de universiteiten eerst hun overhead eens terugdringen, zeggen de actievoerders: die is namelijk geen 25 procent, maar 31 procent.

Universiteitenvereniging VSNU is niet onder de indruk van de kritiek. Ze verwijst naar accountantsbureau Berenschot, dat in 2007 het percentage van 25 procent overhead vaststelde. De promovendi hanteren niet dezelfde definitie van overhead als Berenschot, stelt de VSNU.

Daardoor heeft hun berekening minder zeggingskracht dan die van Berenschot. “Zo’n complex onderzoek is niet in een namiddag op een zolderkamer na te bootsen”, aldus VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda.

Toch biedt het Berenschot-onderzoek zelf geen duidelijk antwoord op de vraag welke functies wel en welke niet tot de overhead gerekend moeten worden “Voor deze functies hebben VSNU en de HBO-Raad een aanname gedaan, op basis van enkele interviews en beschikbaar onderzoeksmateriaal”, meldde Berenschot in haar rapport. “Wij hebben de juistheid van de aannamen niet onderzocht. De aannamen lijken ons echter plausibel.”

Deze aannamen worden niet verklaard. De universiteiten willen er desgevraagd niet nader op ingaan. Ook willen ze geen gedetailleerdere cijfers geven waaruit het ongelijk van de promovendi zou moeten blijken.

Wel wijzen ze erop dat het aantal wetenschappers sinds 2006 met twaalf procent is toegenomen en het aantal ondersteunde personeelsleden met slechts vier procent. De universiteiten spannen zich in om de overhead te verminderen, aldus de VSNU.

Staatssecretaris Zijlstra stemde maandag met tegenzin in met een onderzoek naar de juiste definitie van overhead waar de Tweede Kamer om vraagt.

Advertentie