Tekorten 2012 te overzien, toekomst problematisch

Voor het komende jaar valt het nog mee. Dat is de strekking van de concept kaderbrief die vorige week openbaar werd. Voor de lange termijn is het financieel perspectief volgens het college van bestuur echter zeer zorgelijk.

De Universiteit Utrecht krijgt in 2012 waarschijnlijk zo’n 12 miljoen euro minder rijksbijdrage. Dat blijkt uit de concept kaderbrief, de universitaire 'voorjaarsnota' die gebruikt gaat worden bij de besprekingen over de meerjarenbegrotingen met de faculteiten en diensten.

Collegelid Hans Amman sprak maandag in de financiële commissie Financiën van de U-raad van een “relatieve meevaller”. In de begroting van 2011 werd immers nog uitgegaan van een korting van bijna 16 miljoen. Het uitstellen van de langstudeerderskorting voor universiteiten verklaart deels de kleinere daling.

Door afnemende huisvastingslasten blijft het exploitatietekort bovendien beperkt tot iets meer dan 5 miljoen euro. De universiteit profiteert van dalende energietarieven en gunstige rentestanden, maar ook van het eigen beleid om te krimpen in ruimte. “Nog steeds een behoorlijk bedrag, maar te overzien”, vond Amman.

Het collegelid waarschuwt echter dat de grote bezuinigingsdruk vanuit Den Haag gaat leiden tot een forse afname van de rijksbijdrage in de jaren 2013 en 2014. Hoewel de onzekerheid over de invulling van die bezuinigingen groot is, houdt de universiteit rekening met een korting die oploopt tot zo’n 33 miljoen.

Dit kan niet zonder gevolgen blijven, schrijft het CvB in de kaderbrief. De universiteit wil de huisvestingslasten daarom verder laten dalen en de kosten van de overhead drukken. Voor de universitaire bestuursdienst bekent dit een extra bezuinigingsopdracht. Maar het is “onontkoombaar” dat ook het primaire proces geraakt gaat worden.

De discussie in de commissie draaide vooral om 15 miljoen euro die in de kaderbrief staat gereserveerd als ‘risicomarge’. Waarom zo’n groot bedrag op centraal niveau parkeren terwijl faculteiten moeite hebben om hun begroting op orde te krijgen?, vroeg studentraadslid Ankie Dols.

Volgens Hans Amman moet het universiteitsbestuur middelen achter de hand houden om tegenvallers op te vangen. Hij benadrukte dat de begrotingsdiscipline van de faculteiten misschien wel beter is geworden de afgelopen jaren, maar nog steeds niet perfect is. Het collegelid wil bovendien de gevolgen van een mogelijk cao-akkoord met loonstijging in 2012 afdekken.

Advertentie