Zonnecelonderzoeker Wilfried van Sark wint Science2Business Challenge

Body: 

De eerste Utrechtse prijs voor duurzaam wetenschappelijk ondernemen is eind vorige week uitgereikt aan Wilfried van Sark, onderzoeker bij het Copernicus Instituut. Van Sark ontving een chèque van tienduizend euro voor de ontwikkeling van software om het rendement van zonnepanelen te verhogen.

Een handicap van zonnepanelen is dat hun rendement sterk daalt, ook als maar een paar cellen in de schaduw staan. Een ongelukkig geplaatste schoorsteen of wat sneeuwresten kunnen zo leiden tot een relatief grote teruggang in energieopbrengst.

De eerste Utrechtse prijs voor duurzaam wetenschappelijk ondernemen is eind vorige week uitgereikt aan Wilfried van Sark, onderzoeker bij het Copernicus Instituut. Van Sark ontving een chèque van tienduizend euro voor de ontwikkeling van software om het rendement van zonnepanelen te verhogen.

Een handicap van zonnepanelen is dat hun rendement sterk daalt, ook als maar een paar cellen in de schaduw staan. Een ongelukkig geplaatste schoorsteen of wat sneeuwresten kunnen zo leiden tot een relatief grote teruggang in energieopbrengst.

De door Van Sark ontwikkelde intelligente  software voorkomt dit verlies door de bewuste cellen tijdelijk uit het circuit te halen. Volgens de onderzoeker zou een goedkope chip met deze software kunnen leiden tot maximaal een kwart meer energieopbrengst.

Omdat deze vinding veel kansen biedt op een mogelijk snelle toepassing in de praktijk beloonde een jury onder voorzitterschap van hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering Herman Wijffels haar met de eerste prijs in de dit jaar door UtrechtInc en SIFE gelanceerde Science2Business Challenge 2010.

Doel van die wedstrijd was om onderzoekers uit te dagen om hun onderzoek om te zetten in een toepasbare bijdrage aan een duurzame wereld in de vorm van een concreet product.

In totaal kreeg de jury ongeveer twintig voorstellen onder ogen, waarvan drie het tot de finale brachten. Een eervolle vermelding was weggelegd voor geochemici Eveline Speelman & Gert-Jan Reichart met een voorstel om op een nieuwe en milieuvriendelijke manier biobrandstof te produceren en voor hogeschooldocent Rien van Stigt met een computergestuurde aanpak voor duurzame satdsplanning.

"Uit de inzendingen voor deze wedstrijd blijkt dat er in Utrecht veel goed onderzoek wordt gedaan op het gebied van duurzaamheid,” aldus Wijffels, “Maar het is ook van belang dat deze kennis daadwerkelijk wordt toegepast en zo bijdraagt aan een duurzamere wereld. Deze wedstrijd geeft daarvoor in Utrecht een aanzet. Het zou goed zijn als de duurzame toepassing van kennis in de universiteit en hogeschool ook structureler gestimuleerd en beloond zou worden.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail