U-raadstukken achter inlog? Even omver-denken.

Body: 

Hoe openbaar zijn de stukken van de Universiteitsraad nog?, vraagt Baaierd zich af.

Aan: Fred@inspraakraden.uu.nl
Betreft: omver-denken
Bijlage: een perpectief

Ha Fred,

Wat is het weer mooi buiten hè? Het blijft steeds genieten als de stad haar ongereptheid terugvindt. De stilte valt geluidloos over me heen als ik de voordeur uitstap. Zachtjes kraakt de sneeuw onder mijn voeten. Wat matineuze weekendactiviteit-liefhebbers proberen koppig, tegen beter weten in, hun auto voor de tocht der tochten* naar familie of kennissen elders te prepareren. Hun nerveuze geschraap over de voorruit wordt een vrolijke melodie.

Niets is mooier dan gewoon thuisblijven. Een beetje door de buurt scharrelen met het hondje, dat voor het eerst niet verdoofd wordt door laaghangende NOx-wolken. Hij scheert als een losgeslagen voetzoeker met zijn neus vlak boven de sneeuw enthousiast voor me uit. In plaats van minder lijkt hij juist veel meer te ruiken!

Je hoort het wel Fred, het lukt me steeds beter om afstand te nemen van de waan van de dag. Zouden jullie ook eens moeten doen als Universiteitsraad, dacht ik nog. Tot ik in het geestdriftige bericht van de griffie van onze Universiteitsraad las dat de vergaderstukken van de U-raad op een nieuwe site te vinden zijn: de teamsite "UU medezeggenschap".

Even inloggen met je universitaire ID en wachtwoord en hup je kunt uitentreuren lezen hoe onze vertegenwoordigers het College van Bestuur op onbestemde koers houden. Nee, sterker nog, álle universitaire raden zouden op diezelfde plek hun vergaderstukken neer kunnen zetten, luidt het modern juichende epistel.

Reden genoeg voor een felicitatiemoment. Bravo Fred! Er gaat niks boven een goed archief. Want zeg nou zelf, waar ontleen je anders je identiteit aan. Het gebrek aan een langetermijngeheugen leidt tot verlies van persoonlijkheid. Men weet niet meer wie men was, wat men ging doen of wat er nou eigenlijk zo belangrijk was.

Maar aangezien ik net mijn zelfontwikkelde cursus omver-denken in de praktijk aan het brengen ben, dacht ik: nee, even uit het moment stappen Baaierd. Wat betekent dit inspirerende persbericht nou écht? Ze hebben jou Fred, voorzitter van de universiteitsraad, tot beheerder van een teamsite gemaakt; verantwoordelijke voor een site waar de vergaderstukken van het hoogste medezeggenschapsorgaan van een met publiek geld gefinancierde instelling te vinden zijn.

Maar er is helemaal niks openbaars aan een teamsite! Dat is geen plek waar iedereen “openbare” stukken kan lezen. Vervolgens staat er: “Voorlopig” zijn er alleen nog de stukken van deze raadsvergadering te vinden, hopelijk volgen later de andere stukken van het lopende jaar. Tsja.

En nu weet je waar onze universiteit nog meer de beste in is: vergeten waar een U-raad voor dient. Ik begrijp dat niemand nog wil weten wat ooit voor dovemansoren gezegd is, of nog weet dat besturen openbaar moet. Weg met het verleden. Wat is er mooier dan elke vergadering te beginnen met een lege agenda: “Waar zullen we het vandaag over hebben? Oh, begeerlijke vergetelheid! Zullen we gaan comazuipen in Keutelstronk Fred?*

Alaaf,

Baaierd

*Een nobele begerenswaardige activiteit die tenminste door verschrikkelijk afzien of onbeschrijfelijk lijden moet worden “volbracht” door uitverkorenen (zie ook: Elfstedentocht)
**Vergeten Carnavalsplaatsje onder Oeteldonk
 

Facebook Twitter Whatsapp Mail