Nieuwe rekentoets is een gedrocht

Body: 

Het reken- en wiskundeonderwijs in Nederland is onder de maat. Dat komt volgens Ruud Schotting door foute beslissingen waarbij mensen met belangen nieuwe inzichten hebben opgedrongen. De rekentoets is een foute oplossing en dupeert de scholieren.  

Het reken- en wiskundeonderwijs in Nederland is onder de maat. Dat komt volgens Ruud Schotting door foute beslissingen waarbij mensen met belangen nieuwe inzichten hebben opgedrongen. De rekentoets is een foute oplossing en dupeert de scholieren.  

Mijn geliefde en ik bleken minstens drie woekerpolissen te hebben. Dat is in ons land heel normaal. Wij hebben morsige, naar ruikende mannen aan de keukentafel gehad die ons hebben uitgelegd dat we een AOW gat hadden en/of aan een pensioenreparatie toe waren. Wij zijn absoluut de beroerdste niet, dus sloten we maar weer een polis af. Van die producten snapten we weinig of niets, maar we gingen er van uit dat deze deskundigen ons van een adequaat advies konden voorzien. 

Het bleek uiteindelijk helemaal niet om onze toekomst te gaan, nee het ging om iets anders. Zoveel mogelijk bonussen vergaren met het verkopen van zoveel mogelijk onbegrijpelijke financiële producten. Het wonderlijke is dat iedereen die verantwoordelijk was voor dit gedrag nog vrij rondloopt! Niemand is opgepakt en/of veroordeeld. Slechts miljoenen mensen hebben schade opgelopen, maar ‘Who cares!’

Maar wat heeft dit met de rekentoets te maken? Dat zal ik even haarfijn uitleggen. Vroeger kon iedereen die een middelbare schoolopleiding gevolgd had de tafels opdreunen en haakjes wegwerken. De gemiddelde wiskundesom begon altijd met ‘Los op….’ Geen gelul over vissen die van links naar rechts zwemmen of hoe je een doos moet vouwen. Gewoon wiskunde en rekenen.

Daar hebben de wiskundeverbeteraars echter een stokje voor gestoken! Die hebben, omdat ze ook zo nu en dan met iets nieuws moeten komen, geheel nieuwe inzichten aan het onderwijs opgedrongen. 

Schitterend was dat ze de staartdeling hebben afgeschaft! En ze hebben het ‘realistisch rekenen’ ingevoerd. En de ‘context sommen’, de soft porno van het wiskundeonderwijs: het is goed bedoeld, maar niemand raakt er echt opgewonden van. Ook het haakjes wegwerken (algebra) was niet meer van deze tijd.

En dan die grafische rekenmachine, wat een briljante uitvinding is dat! Wij zijn het enige land ter wereld waar de gebruiksaanwijzing van een grafische rekenmachine tot de eindexamenstof van het middelbaar onderwijs behoort! 

Wist u dat wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van grafische rekenmachines op de middelbare school werd bekostigd door Texas Instruments, inderdaad de leverancier van die machientjes. En zowaar, u zal het vast niet kunnen geloven: de grafische rekenmachine bleek een grote aanwinst voor het middelbaar onderwijs in Nederland te zijn! Een voorwaar onmisbaar apparaat!

Al deze schitterende inzichten hebben er vooral voor gezorgd dat het reken- en wiskundeonderwijs in Nederland nu onder de maat is! Ook staatsecretaris Sander Dekker is dat ter ore gekomen. En doortastend als onze Sander altijd is vond hij het weer eens tijd voor een ludieke actie: de rekentoets…

Ongeveer alle organisaties die het goed met ons reken- en wiskundeonderwijs voor hebben, inclusief bijna 80 procent van alle wiskundedocenten vinden die rekentoets een gedrocht. Maar Sander wil helemaal niks te maken hebben met die deskundigen op reken/wiskundegebied. Een prachtig voorbeeld van ‘fact free politics’ (met dank aan  Maarten van Rossem).

Wat misschien nog VEEL erger is dat Sander het platform #Onderwijs2032 in het leven geroepen heeft. Raar jaartal vind ik dat, maar goed. Iedereen in Nederland mag nu mee discussiëren via de geëigende kanalen als Twitter, Facebook, Instagram, of weet ik veel, over de toekomst van ons onderwijs. Omdat iedere randdebiel nu iets mag en kan roepen (zoals we gewend zijn op deze media) zal dat leiden tot een gigantische kakafonie van meningen en ideeën, zo groot dat zelfs de NSA het als volstrekt kansloos zal bestempelen om daar nog iets zinnigs uit te filteren.

Dit doet me denken aan die arme Rita Verdonk die Trots op Nederland (TON) had opgericht. Ze ging de file problemen aanpakken. Hoe?  Ze had werkelijk geen flauw idee, maar iedereen kon haar e-mailen met spitsvondige  ideeën. Het beste idee zou in het verkiezingsprogramma van TON opgenomen worden.  Van Rita en TON hebben we (gelukkig) nooit meer iets vernomen…

En nu gaat Sander Dekker dus hetzelfde als Rita Verdonk doen! Wat ik wel jammer vind is dat nota bene onze zeer gewaardeerde universiteitshoogleraar Paul Schnabel zich voor dit malle karretje van Sander heeft laten spannen.  Hij trekt #Onderwijs2032.  Gelet op het onfortuinlijke lot van Rita hoop ik dat hij zich nog tijdig terugtrekt uit dit populistische, symboolpolitieke  onzincircus.

En nu nog heel even terug naar de rekentoets. Staatssecretaris Sander Dekker wil hoe dan ook scoren met zijn rekentoets, het zogenaamde middel tegen alle reken- en wiskundekwalen.  Het merkwaardige is dat in de hele discussie rond die rekentoets NIEMAND zich meer afvraagt hoe het toch in godsnaam zover heeft kunnen komen.

Wie er toch verantwoordelijk waren voor het woekeren van die grafische rekenmachine, het realistisch rekenen, het afschaffen van de staartdeling…, kortom voor de teloorgang van het reken- en wiskundeonderwijs in Nederland. Wie waren dat ook al weer? Net als bij de woekerpolissen: figuren die er zelf ook een groot belang bij hadden!  En wij en honderdduizenden middelbare scholieren  zitten nu dus met de gebakken peren…. Inderdaad, gebakken peren, het lievelingsgerecht van het huidige Kabinet.

Facebook Twitter Whatsapp Mail