Aantal sollicitanten bestuursfunctie geheim

Body: 
Het aantal sollicitaties dat is binnengekomen op de baan vancollegelid Van Vucht Tijssen is geheim, zegt de secretaris van hetcollege van bestuur B. Nugteren. Geïnteresseerden hadden totmaandag de tijd te solliciteren. Het nieuwe derde collegelid wordtgeacht de taak van voorzitter op zich te nemen als Veldhuis metpensioen gaat. Van Vucht Tijssen legt op 1 november na acht jaarhaar werk als collegelid neer. Op 29 november neemt zij afscheidmet een symposium en op 6 december is er nog een receptie.