'Besnuffeld' tijdens de eerst landelijke rattenopvangdag

Body: 
Nieuwsgierig keken de rattenbroers Jan en Jacob afgelopenzaterdag de hal van het Diergeneeskundegebouw rond. Samen met ruimhonderd soortgenoten waren zij naar Utrecht gekomen in de hoop daareen nieuw thuis te vinden. De eerste landelijke rattenopvangdag waseen initiatief van de Groningse vrijwilligersorganisatie The RatSewer die zich inzet voor de opvang van op straat gezette tammeratten. Of Jan en Jacob onder dak zijn gekomen, is niet bekend,maar volgens een woordvoerster van The Rat Sewer was de dag zo'nsucces dat Diergeneeskunde voortaan waarschijnlijk jaarlijksgastheer zal worden van 's lands ontheemde ratten.

EH