Cao-onderhandelingen stukgelopen

Body: 
De onderhandelingen over een cao voor deuniversiteiten zijn stukgelopen. De vakbonden gaan nu actiesorganiseren. In het uiterste geval willen ze rond 20 meistaken.

De werkgevers, verenigd in de VSNU, en de vakbonden hebbenafgelopen maandag een laatste poging gedaan het eens te worden.Maar ze wisten eigenlijk bij voorbaat al dat dat niet zoulukken.

De onderhandelingen zitten vast op geld. Over andere zakennaderen de standpunten elkaar. Zo willen de bonden wel praten overde VSNU-wens om de ambtenarenstatus van universitair personeel afte schaffen. "Maar daar moet een goed loonbod tegenover staan",zegt AbvaKabo-onderhandelaar Peter Wiechmann.

De bonden hebben de VSNU nu een ultimatum gesteld: uiterlijk op22 april moet die akkoord gaan met hun eisen. Doen zij dat niet,dan worden er de weken daarop acties gevoerd, desnoods uitlopend opeen landelijke staking rond 20 mei. "We zullen laten zien dat wijals onderhandelaars niet alleen staan", aldus Wiechmann.

Met datzelfde doel boden de vakbonden de VSNU-onderhandelaarsmaandag alvast een petitie met 4500 handtekeningen aan. "Zo'n tienprocent van al het universitair personeel heeft getekend, terwijlwe maar een halve week hadden om de handtekingen te verzamelen",zegt Wiechmann.

De VSNU-onderhandelaars bleken vooralsnog niet onder de indruk.Zij boden maandag niet meer dan ze twee weken geleden al deden:drie procent extra salaris, uit te betalen vanaf 1 oktober. Daarmoet het personeel achttien maanden tevreden mee zijn.

De laatste eis die de bonden op tafel legden, draait eveneens omdrie procent loonsverhoging, maar dan met terugwerkende kracht tot1 januari. Door de nieuwe cao een looptijd van slechts twaalfmaanden te geven, wilden zij bovendien de handen vrij houden omdaarna opnieuw meer loon te eisen. "Onbetaalbaar", vindtwerkgeversonderhandelaar Theo Peperkamp.

Nu de VSNU hun laatste looneis heeft afgewezen, vallen de bondenweer terug op hun oorspronkelijke eisenpakket. Dat houdt onder meereen loonsverhoging in van 4,25 procent voor een eenjarige cao.

HOP, HO