Darts blijft een echte cafésport

Body: 
De dartsport is enorm populair in Nederland. Dat isvooral te danken aan de successen van Raymond van Barneveld dieafgelopen zaterdag opnieuw wereldkampioen werd. De zinderendefinale die live werd uitgezonden trok 4,4 miljoen kijkers en veelwinkels zijn door hun voorraad dartborden. Iedereen lijkt warm telopen voor de dartsport. Ook onder studenten wordt veel gedart. Zoook de 27-jarige Wouter Louët die al weer zo'n zes jaar dartsspeelt.

Louët was één van die miljoenen kijkers dieafgelopen zondag met spanning heeft zitten kijken naar de finaletussen Raymond van Barneveld en Ronnie Baxter. "Op een gegevenmoment dacht ik, Van Barneveld haalt het niet. Maar toen Baxterachttien gooide in plaats van één merkte je dat `Barney'kans had om te winnen." Louët heeft zes jaar geleden zelf meteen aantal vrienden een dartteam opgericht in Hengelo waar hij toennog bestuurskunde studeerde. Nu dart hij alweer enige tijd inUtrecht, hij speelt in de derde divisie van de Dartbond MiddenNederland. "Darts is een echte kroegsport, `t is eengezelligheidssport. Het gaat er vooral om dat je een leuke avondhebt." Louët maakt zich geen zorgen dat men soms de dartsportniet echt serieus neemt, er wordt wel eens denigrerend gesprokenover `pijltjes gooien'. "Er wordt ook gezegd dat schaken een saaiesport is. Maar ga zelf maar eens darten, de sport vergt veelconcentratie en het tellen is erg belangrijk. Als je goed telt danweet je welke punten je moet gooien om uit te kunnen. Dat kan jesoms wel een beurt schelen. Het gooien van Van Barneveld lijktmakkelijk, maar het is niet zo simpel als het eruit ziet. Er zijnmensen die thuis veel 180'ers gooien, maar in een wedstrijd ergslecht zijn, dat heeft toch te maken wedstrijdspanning enconcentratie. Ik sta af en toe gewoon te rillen van de spanningtijdens een wedstrijd.

Darten is een concentratiesport bij uitstek, er zijn dan ookveel trucjes om de tegenstander uit z'n concentratie te halen. Zozijn er darters die grappen maken tijdens de beurt van detegenstander, ook zijn er darters die als het spannend wordt extralangzaam de pijlen uit het bord trekken.

"In de divisie waarin ik speel valt dat nogal mee met dat soortdingen. Wanneer de spanning oploopt komt het vaker voor dat iemandna zijn beurt de pijlen op de grond smijt als hij een slechte beurtheeft gegooid. Toch gebeurt het wel eens dat degene die de puntenbijhoudt lang wacht met het bord schoonvegen en dat juist op hetmoment doet dat jij wilt gaan gooien. Maar over het algemeen gaathet er bij ons wel sportief aan toe."

De dartsport heeft een slecht imago, de shirts te ver open, veelgoud en zilver en er wordt veel gedronken. "Er wordt weleens gezegdmet darten maak je twee bewegingen je werpt de pijltjes en jedrinkt je bier. Met een paar biertjes op kun je wat losser gooien,maar drink je teveel dan gooi je natuurlijk niet zo zuivermeer."

Louët ziet dit seizoen kansen om te promoveren naar detweede divisie. Voorzichtig legt hij de lat al wat hoger en denkthij ook in de eerste divisie mee te kunnen draaien. Maar vooralsnogdart de Utrechtse student vooral omdat hij het een leuke sportvindt.

Hugo Kamperman