Een helder motto voor faculteit Diergeneeskunde

Body: 
Toen de Nederlandse diergeneeskundigen in 1996 het 175-jarigbestaan van hun opleiding vierden, werd het de Utrechtse faculteitopeens pijnlijk duidelijk dat zij een krachtig en herkenbaar logoontbeerde. Geheel in de aloude traditie van de alma mater werd deblik naar het verleden gewend, waar men in de eerste eeuw naChristus de Romeinse slaaf Androclus ontmoette. Op de vlucht voorzijn meester hielp Androclus een toevallig passerende leeuw van eenreusachtige doorn in zijn voorpoot af. Uiteraard werd hij beloondvoor deze eerste veterinaire ingreep uit de geschiedenis, want toenhij werd gegrepen en voor de wilde dieren gegooid, nam de inmiddelsvoor dat wrede doel ingezette ex-patiƫnt zijn redder inbescherming.

Androclus en de leeuw vormden dus een passend motief voor eenlogo, dat dan ook sinds enkele jaren de entree van hetDiergeneeskunde-terrein markeert.

Dit najaar bestaat de Utrechtse faculteit 75 jaar. En opeenswerd het de Utrechtse veterinairen pijnlijk duidelijk dat hunfraaie logo een krachtig en herkenbaar motto ontbeert. Want zeg nuzelf, zonder zo'n motto snapt de gemiddelde bezoeker natuurlijkniets van dat plaatje van die man en die leeuw. Dus gingen de wijzemannen van de faculteit opnieuw met elkaar in conclaaf en dieptennu ook weer een passende spreuk op uit de Romeinse oudheid.Voortaan zal het facultaire logo gepaard gaan met de zinsnedeCuramus ut ualeant, ofwel: 'Wij zorgen ervoor dat het hen goedgaat'. Op het faculteitsbureau was niemand aanwezig om de keuzevoor deze Latijnse tekst toe te lichten, maar ach, dat doet er ookniet echt toe. Voor bezoekers zal het een hele opluchting zijn dathet facultaire logo straks vergezeld zal gaan van een zo helder entoegankelijk motto.

EH