Elsevier-enquête: UMC opnieuw de beste

Body: 
Voor de derde achtereenvolgende keer is het UMC Utrecht alsbeste (academisch) ziekenhuis uit de bus gekomen in de enquêtevan het weekblad Elsevier. Het UMC kreeg het hoogste rapportcijfer,een 7,9. Van de bijna vierduizend huisartsen,hoofdverpleegkundigen, ziekenhuisdirecteuren en medischspecialisten die waren benaderd om mee te doen aan de enquêtereageerden er slechts 673, een respons, nog geen twintig procent.Gevraagd werd onder andere naar medische deskundigheid,verpleegkundige zorg en patiëntvriendelijkheid.