EU parlement wil Europese studentenkaart

Body: 
Een kaart waarmee studenten overal in Europakortingen kunnen bedingen: op musea, theaters, openbaar vervoer,maar ook op drank, schrijfmateriaal of verzekeringen. Zo'n kaartmoet er komen, vindt het Europees Parlement. Dat is ook goed voorhet bewustzijn van een Europees burgerschap.

Wie in Engeland studeert en lid is van de National Union ofStudents hoeft op vertoon van de NUS-kaart in een groot aantalwinkels minder te betalen voor drank, voedsel, schrijfmateriaal ensportartikelen en krijgt ook korting bij musea en concerten. Het isdaarom geen verrassing dat bijna alle Britse studenten lid zijn vanhet NUS, zeker omdat ze dan ook goedkopere verzekeringen kunnenafsluiten.

Ook elders in Europa is het een gangbare praktijk om aanstudenten en jongeren tot 26 jaar voordeeltjes te verlenen,bijvoorbeeld op het reizen per trein. Maar studenten van een andereEuropese lidstaat kunnen geen aanspraak maken op dit soortvoordeeltjes, tenzij ze zo'n kortingskaart aanschaffen.

Het Europees Parlement wil dat veranderen. DeEuroparlementariƫrs laten de komst van een Europesestudentenkaart onderzoeken. Wie zo'n kaart heeft, kan in elkelidstaat gratis aanspraak maken op de daar geldende kortingen. Iseen aparte kaart niet haalbaar, zo stelt het parlement alsalternatief voor, dan moet er op elke collegekaart maar een logokomen. Zo'n logo, hebben de Europarlementariƫrs al bedacht,zou kunnen bestaan uit een open boek met het woord 'student' inalle Europese talen er onder.

Marloes Veldt van de landelijke studentenbond LSVb vindt het eengrappig idee. "Maar ik heb liever dat de Europese Unie de beurzenwaarmee studenten een tijdje ergens in Europa kunnen studeren meteen flink bedrag verhoogt." De andere landelijke bond, het ISO,vindt het een prima plan. "Het is altijd goed wanneer studentenkorting kunnen krijgen."

Maar zo eenvoudig ligt het niet voor deEuroparlementariƫrs. Zij hebben diepe bedoelingen met dekaart. Die moet volgens hen bijdragen aan "de bevordering van hetbewustzijn van een Europees burgerschap", zo schrijven ze inresolutie A4-0122/99.

HOP, MtW