Invoer chipper/chipknip uitgesteld

Body: 
Het plan om per één juli alle kassa's inuniversiteitskantines uit te rusten met eenchipper/chipknipautomaat en contant geld te weren, is uitgesteld.Er kan al wel betaald worden met chipper of chipknip en 36 openbaretelefooncellen op de universiteit zijn al geschikt gemaakt voor dechipper. De chipknip kan echter nog niet automatisch opgeladenworden. De speciale oplaadpunten daarvoor moeten nog geplaatstworden. Zolang mensen niet de mogelijkheid word geboden hunbankpasjes overal op te laden, blijft betalen met contant geld,verzekert de Restauratieve Dienst. Het blijft de bedoelinguiteindelijk geheel over te gaan op het automatische systeem.Wanneer de langverwachte oplaadpunten geïnstalleerd zullenworden, is nog onduidelijk.