Jongeren zien niks in leraarschap

Body: 
Leraren in het voortgezet onderwijs hebben niet zo'nsuf imago als ze zelf denken, althans onder volwassenen. Jongerenvinden het leraarschap nog steeds verschrikkelijk saai, blijkt uiteen rapport van het ministerie van Onderwijs.

Het gaat juist om de jongeren. De overheid hoopt dat zij massaalleraar willen worden, om het tekort aan personeel in het voortgezetonderwijs op te lossen. Deze week begon het ministerie een grotecampagne, onder meer op tv en internet. Het rapport is tegelijkgepresenteerd.

Leraren hebben geen slecht imago, jubelt het ministerie in zijnpersbericht. Ondervraagde volwassenen geven de beroepsgroep eenzeven-min. Er is ook apart navraag gedaan bij de ouders vanleerlingen. Zij waarderen de leraren met hetzelfde cijfer, maar dievan hun eigen kinderen met een zeven-plus.

Havisten en vwo'ers daarentegen vinden het leraarschap nogsteeds helemaal niks, blijkt uit hetzelfde rapport. Het werk heeftgeen status, geen doorgroeimogelijkheden en is eentonig. Bijna dehelft van de scholieren zegt geen leraar te willen worden omdat'het beroep me gewoon vreselijk lijkt'.

In de campagne 'Leraar, elke dag anders' wil de overheidafrekenen met dat beeld. Zo zullen in kranten advertentiesverschijnen waarin leraren hun agenda tonen. Scholieren - enwerkenden die een andere baan willen - moeten daaruit opmaken datzij een zeer afwisselend leven leiden.

De lerarencampagne moet concurreren met een campagne voorpolitiemensen. En binnenkort gaan ook de verpleegkundigen nieuwecollega's werven. Ook deze campagnes moeten allebei een beter imagovan de beroepsgroep bewerkstelligen.

HOP, IH