Muziekprijs voor Drs. J. van Dongen

Body: 
Drs. J. van Dongen heeft de J.P. Heye-prijs van de KoninklijkeVereniging voor Nederlandse Muziekwetenschap gewonnen. De prijs,bestaande uit drieduizend gulden en een oorkonde, is haar toegekendvoor de scriptie waarop zij in 1998 is afgestudeerd. Daarin heeftzij een aantal Nederlandstalige meerstemmige liederen uit deperiode rond 1500 uitgegeven en toegankelijk gemaakt voor demoderne uitvoeringspraktijk. Van Dongen werkt nu als aio onderleiding van prof. K. Vellekoop en W. Gerritsen aan een proefschriftover een zestiende-eeuws liedboek.