Nationale Milieudag 2018

De milieuprofessional heeft tegenwoordig vaak te maken met inwoners, media en politici die zich vooral laten leiden door emoties en wensdenken. Inhoudelijke kennis wordt dan ontkend, gebagatelliseerd of verdacht gemaakt.  Hoe beïnvloedt dit gegeven de beslissingen van politiek, bedrijven én van individuen? En hoe houdt de milieuprofessional zich staande, wanneer oneigenlijke argumenten steeds meer het debat over complexe vraagstukken bepalen? 

Een voorbeeld vormt de ketelmuziek van de klimaatsceptici die het leven van serieuze klimaatonderzoekers tamelijk lastig maakt. Of het ‘van het gas los’-beleid waarvan het nog maar de vraag is of dit een fossielvrije energievoorziening wel dichterbij brengt. En wat te denken van de roep om ruim baan te geven aan biologische landbouw? ‘Biologisch’ klinkt schoon, maar is deze teeltwijze wel zo goed voor het milieu en natuur als het lijkt? En daarnaast, kunnen we met alleen biologische landbouw de groeiende wereldbevolking voeden?

Zo spelen er tal van actuele vraagstukken waarbij feitenkennis ondergesneeuwd dreigt te raken. De achtergrond van wetenschap versus emotie vormt de kern van het programma van de Nationale Milieudag 2018.

Als student kun je voor een gereduceerd tarief deelnemen.
Voor aanmelden en verdere informatie: https://www.vvm.info/nationalemilieudag

Programma

09:00 Ontvangst

09:30 Plenair programma, met:

  • Opening door dagvoorzitter Vera Dalm , voorzitter VVM
  • Loek Stokx van het RIVM
  • Sonja van der Arend , schrijver/onderzoeker, SenF - serious fiction

10:30 Pauze

10:50 Plenair programma, met:

  • Hedwig te Molder , persoonlijk hoogleraar, WUR en hoogleraar Wetenschapscommunicatie, Universiteit Twente
  • Michiel van Oudheusden , onderzoeker, Belgisch Studiecentrum voor Kernenergie (SCK-CEN)

11:50 Zaalwissel (en koffie/thee)

12:10 Workshopronde 1: keuze uit 4 workshops 

13:15 Lunchpauze

14:15 Workshopronde 2: keuze uit 4 workshops

15:15 Zaalwissel (en koffie/thee)

15:30 Plenair programma, met:

  • Sarah Durston , hoogleraar Ontwikkelingsstoornissen van de Hersenen aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht Hersencentrum
  • Frans Brom , directeur Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
  • Klaas van Egmond , hoogleraar Geowetenschappen (in het bijzonder Milieukunde en Duurzaamheid) aan de Universiteit Utrecht

17:00 Afsluitende borrel