Negen miljoen voor buitenlandse studenten

Body: 
Minister Hermans heeft negen miljoen guldenuitgetrokken om buitenlandse studenten naar Nederland te halen. Hijhoopt dat zij na hun opleiding zo tevreden naar huis terugkeren,dat ze zich tot een soort ambassadeur ontpoppen.

De miljoenen zijn bedoeld om vanaf volgend studiejaar beurzen teverstrekken aan buitenlandse studenten die in Nederland willenstuderen. Een klein deel is beschikbaar voor Nederlandse studentendie naar het buitenland willen.

De buitenlandse studenten moeten afkomstig zijn uit landen diekandidaat-lid zijn van de Europese unie, Azië of Zuid-Afrika.Hermans heeft hiervoor gekozen omdat het buitenlandbeleid van deNederlandse regering zich hier ook op richt.

De minister gaat ervan uit dat de studenten tijdens hun studiezo enthousiast over Nederland worden, dat ze het in hun laterecarrière zullen promoten. Over de exacte invulling van hetinitiatief wil hij nog overleggen met bestuurders van hogescholenen universiteiten.

HOP, IH