Prof.dr. J. Marx in EPO-commissie Olympische Spelen

Body: 
De Utrechtse internist prof.dr. J. Marx is door hetInternationaal Olympisch Comité benoemd tot lid van decommissie die een oordeel moet geven over de methode waarmeetijdens de Olympische Spelen in Sydney het gebruik van EPO alsdopingmiddel moet worden opgespoord. Het IOC heeft groteverwachtingen van de recent ontwikkelde nieuwe aanpak. Maar hetheeft al aangekondigd de test pas te zullen toepassen als zowelwetenschappers als juristen daarvoor groen licht hebben gegeven. Dewetenschappers moeten hun oordeel begin augustus gereed hebben.