Studenten gedupeerd door pyramidespel

Body: 
De Economische Controle Dienst voert eenstrafrechtelijk onderzoek uit naar de Freedom Travel Club. Dezeclub organiseert een piramidespel dat vooral slachtoffers maaktonder studenten.

Zijn studenten niet veel te slim om mee te doen aan eenpiramidespel? "Integendeel", zegt advocaat mr. J. de Jong van Lier."Iedereen die gevoelig is voor sfeer in een groep kan erin trappen.Dus ook, misschien moet ik wel zeggen, juist studenten", aldus deadvocaat, die zich heeft gespecialiseerd in zaken tegenpiramidespelen.

Een aantal gedupeerden van de Freedom Travel Club heeft zich bijDe Jong van Lier gemeld. Leden van deze club moesten 7500 guldeninleggen. Wie daarna nieuwe leden aanmeldde, kon geld verdienen.Elk nieuw lid zou meer geld opleveren. Volgens de enthousiastwervende club konden de inkomsten daardoor gemakkelijk tot zo'ntienduizend gulden per maand oplopen.

"De betovering die van zulke gouden bedragen uitgaat is groot.Je sluit er graag even een lening voor af. Pas een paar dagen laterkeer je terug op aarde en breekt het besef door dat je je geldkwijt bent", aldus De Jong van Lier.

Volgens de advocaat heeft de Freedom Travel Club enige honderdenstudenten gedupeerd. De eigenaar, die niet voor commentaarbereikbaar was, was vorig jaar actief onder de naam EurostarBusiness Club. Toen meldden zich ruim veertig slachtoffers zich bijDe Jong van Lier, onder wie 35 studenten.

De advocaat zegt dat het inmiddels stil is rond de FreedomTravel Club. "De zaak ligt naar mijn idee aardig op zijn gat." Datzou komen omdat de eigenaar, die geen onbekende is voor de politieen de Economische Controle Dienst, vier maanden geleden werdaangehouden en ondervraagd.

HOP, MtW