Studentenbond ISO stelt 'Inspiratieprijs' in

Body: 
Vierduizend gulden en een beeldje. Dat heeft de landelijkestudentenbond ISO over voor een student, docent of organisatie diehet afgelopen jaar inspirerend is geweest, of op een creatievemanier de positie van de student heeft verbeterd. Als het maar gaatom mensen of organisaties die iets hebben gedaan waarvan veelstudenten profijt hebben gehad. Tot 31 mei kunnen studenten,docenten, organisaties en bestuurders nominaties insturen voor deprijs die voortaan elk jaar zal worden uitgereikt. Tot nu toe zijner acht aanmeldingen bij het ISO.