Studentenverenigingen openen 'jacht op jongens'

Body: 
Utrecht is nog geen Leiden, dat bekend staat als eenechte meidenstad. Toch studeren ook in Utrecht aanzienlijk meervrouwen dan mannen. Hoeveel meer precies is voor de lichtingstudenten van dit jaar nog niet bekend, maar vorig jaar was over dezestig procent van alle eerstejaars vrouw. De grote Utrechtsestudentenverenigingen, die in hun ledenbestand streven naar eengelijke verhouding tussen de sexen, moeten hard op zoek naarjongens.

Verenigingen werven nieuwe leden vooral tijdens de UIT(Utrechtse Introductie Tijd), de stadsintroductie voor de nieuweeerstejaars. En uitgerekend bij die introductie was dit jaar wasmaar een derde van de 2700 deelnemers van het mannelijke geslacht.Dat is dus een vijver van ongeveer 900 jongens waaruit alleverenigingen moeten vissen.

Een van de vele jongens die niet meededen aan destadsintroductie is Peter Dobbinga, eerstejaars psychologie. "Ikwas aan het werk en had geen zin om tijd vrij te maken voor dieintroductie. Het trekt me helemaal niet om met zo'n groepje temoeten rondlopen en allerlei kinderachtige naamspelletjes te moetendoen. Utrecht is een geweldige stad en ik wil die zeker ontdekken.Maar wel in mijn tempo." Hij vindt het niet erg dat hij door hetmissen van de introductie ook een lidmaatschap bij een verenigingmisloopt. "Ik wilde toch nergens lid worden. Het hele idee vanontgroeningen heb ik nooit begrepen. Ik ga stappen als ik daar zinin heb."

Over het binnenhalen van mannelijke leden doen allerleigeruchten de ronde. Vooral in de laatste dagen van de introductiezouden de verenigingen onorthodoxe maatregelen hebben genomen. BijVeritas werd ieder meisje dat een man aanbracht automatisch zelfook ingeloot. En bij Unitas werden alle mannelijke jaarclubs endisputen opgebeld om bij veel goedkoop bier zieltjes van jongens tewinnen.

"Toen ik bij Veritas ging kijken, kwamen er echt jongensspeciaal naar je toe om met je te praten", zegt Jeroen Jacobs,eerstejaars sociale wetenschappen. "En in de rij voor de lotingstonden alleen maar meisjes." Volgens Jacobs is het probleem nietzozeer dat er te weinig jongens in Utrecht zijn, alswel dat jongensminder graag lid van een vereniging willen worden. "Vrouwen willengraag bij een clubje horen volgens mij. Zelf heb ik helemaal geenbehoefte aan een vereniging. Ik wil gewoon studeren en werken enverder zie ik het wel."

De verenigingen ontkennen dat zij jongens voortrekken omdat denood zo hoog is. "Geruchten zijn er ieder jaar tijdens deintroductie", zegt voorzitter Mark Dessing van Veritas. "Wij loteneerlijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat er een mannenprobleemis. Omdat we de verhouding mannen en vrouwen die bij ons lid zijnzoveel mogelijk fifty-fifty willen hebben, hebben jongens meer kansingeloot te worden." Van de 160 mannen die zich inschreven bijVeritas werd er niet een uitgeloot. Voor de vrouwen was dat anders.Na een zware loting werden nog 190 meisjes toegelaten, waardoor hettotaal aantal inschrijvingen op 370 kwam.

Bij Unitas, waar geen loting is, was het risico op een overschotaan vrouwen nog veel groter. Aanvankelijk was dat ook het geval,maar later is dat volgens het bestuur nog behoorlijk goed gekomen.Hoeveel jongens er precies lid zijn geworden, kan het bestuur nietzeggen, maar het totaal aantal inschrijvingen is ongeveer 240leden.

Omdat het USC alleen maar jongens aanneemt, besteedt devereniging al jaren veel aandacht aan de werving. "We hebben ditjaar geen andere maatregelen genomen dan normaal, alleen alles nogwat professioneler aangepakt", zegt bestuurder Maurits Kuipers. Metde 225 eerstejaars is hij dik tevreden.

Voor de andere verenigingen van de FUG (Federatie UtrechtseGezelligheidsverenigingen) verliepen de inschrijvingen vlot. BijBiton werden 54 studenten ingeloot. Op het geslacht werd daarbijniet gelet. S.S.R.-N.U. zegt eigenlijk nooit problemen te hebben omjongens te krijgen. "Wij hebben eerder het tegenovergestelde. Vande 20 eerstejaars is het merendeel man", zegt voorzitter AntoonBlokland. En UVSV, alleen maar op zoek naar vrouwen, verkeerdehelemaal in een luxepositie. Zonder problemen melden 279 meisjeszich aan om lid te worden.

Christie Hofmeester