Surfnet verdeelt geld voor ICT-plannen universiteiten

Body: 
Negen universiteiten, waaronder de UU, krijgen geld voor hettoepassen van informatie- en communicatietechnologie in hetonderwijs. In totaal is daarmee vier miljoen gulden gemoeid. Hetgeld is verdeeld door SURF, de computerstichting van het hogeronderwijs. Die heeft van minister Hermans 22 miljoen guldengekregen voor vernieuwende plannen op het gebied van computers enonderwijs. SURF kon kiezen uit zeventien plannen. Bij elk planwerken universiteiten samen. De vier plannen die nu zijnuitgekozen, krijgen ieder ongeveer een miljoen gulden. De rest vanhet geld wordt in 2001 en 2002 verdeeld.