WKZ op tv

Body: 
Het Wilhelmina Kinderziekenhuis fungeert dit najaar als locatievoor een televisie-programma van de Evangelische Omroep. Deze weekwerd de eerste aflevering uitgezonden van een serie van twaalf,waarin tot en met 27 november alle facetten van dekindergeneeskunde in het Utrechtse WKZ in beeld zullen wordengebracht. De programma's worden elke maandagavond om half achtuitgezonden op TV2.