Zes Aspasiabeurzen voor Utrecht

Body: 
De faculteiten Letteren, Ruimtelijke - en SocialeWetenschappen hebben vanaf vandaag Aspasia-vrouwen in hun midden.De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)heeft zes van de 22 Utrechtse voordrachten voor het Aspasiafondsgehonoreerd. NWO heeft van alle universiteiten in totaal 131aanvragen binnengekregen en er dertig uitverkoren.

Het Aspasiafonds is ingesteld door de universiteiten, hetministerie van onderwijs en NWO om talentvolle vrouwen voor deuniversiteit te behouden en meer vrouwen in de universitaire top tekrijgen. Het fonds is vernoemd naar de vrouw achter de Grieksestaatsman Pericles die zo'n 450 jaar voor Christus leefde.

Met de financiƫle steun van het fonds promoveren deAspasiastes tot senior docent/onderzoeker en krijgen hierdoor dekans hun leidinggevende kwaliteiten als projectleider van eenonderzoek te ontwikkelen. De vrouwen krijgen vijf jaar financielesteun uit het fonds waarna hun contract door de universiteitenverlengd moet worden.

De gelukkigen zijn J. Houtkoop-Steenstra, J Blok en M. Meijer-Drees van Letteren. Bij de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen zijnde onderzoeksvoorstellen van C. Mulder en P. Gaans gehonoreerd enbij Sociale Wetenschappen kan A. Johnson met het Aspasiageld aan deslag.

Het aantal van zes verrast de universiteit. Gerekend was opvier. Daarom had het college van bestuur nog eens vier tongereserveerd om meer professorabele vrouwen te behouden voor de UU.Dit geld zal nu, zo wordt verwacht, in dezelfde lijn besteed moetenworden aangezien het gereseveerde bedrag min of meer afkomstig isuit de vroegere emancipatiegelden 'Behoud vrouwelijk talent' en deFreutelgelden.

GK