De filosofische werkplek van Jurriën Hamer

Body: 

“Hoe moeten we met elkaar samenleven? En hoe moeten we elkaar respecteren? Dat zijn wat mij betreft de meest fascinerende vragen die er zijn,” aldus filosoof Jurriën Hamer. Hamer is sinds een klein jaar promovendus bij het Vici-project ‘human dignity as the foundation of human rights’.

 Vandaag is het weer tijd voor zijn maandelijkse gesprek met zijn twee begeleiders, Marcus Düwell, hoogleraar Ethiek en politiek filosoof Rutger Claassen.

“Hoe moeten we met elkaar samenleven? En hoe moeten we elkaar respecteren? Dat zijn wat mij betreft de meest fascinerende vragen die er zijn,” aldus filosoof Jurriën Hamer. Hamer is sinds een klein jaar promovendus bij het Vici-project ‘human dignity as the foundation of human rights’.

 Vandaag is het weer tijd voor zijn maandelijkse gesprek met zijn twee begeleiders, Marcus Düwell, hoogleraar Ethiek en politiek filosoof Rutger Claassen.

Hamer studeerde rechten en filosofie aan de UU en kan met zijn deelname aan het project deze twee werelden samenbrengen. “Beide vakgebieden houden zich bezig met de samenleving en hoe deze is ingericht. Bij Rechten is het vooral zaak dat je heel goed leert snappen hoe we het in Nederland geregeld hebben en hoe onze rechtsstaat in elkaar zit. Bij filosofie gaat het er veel meer om dat je zo kritisch mogelijk bent en echt je eigen visie ontwikkelt.

Als onderzoeksgroep houden we ons bezig met de vraag waarom we mensenrechten eigenlijk belangrijk zouden moeten vinden. Ik richt me dan weer wat specifieker op het zoeken naar de beste manier om deze rechten in onze samenleving te ‘bewaken’.” Het is een internationaal project: binnen de onderzoeksgroep vind je verschillende nationaliteiten en erbuiten wordt onder andere samengewerkt met Chinese universiteiten.

Wordt er in de lunchpauze ook gepraat over zaken als de boycot van de Olympische Spelen in verband met (het gebrek aan) de homorechten in Rusland? “Jazeker en we proberen ons ook te mengen in actuele debatten. Zo nu en dan organiseren we activiteiten en soms schrijft één van ons op persoonlijke titel een opinieartikel.

Ik ben nu zelf druk bezit met het organiseren van een avond over mensenrechten en de Europese Unie. Die moet begin mei gaan plaatsvinden.” Filosofen, zijn dat nou een beetje gezellige mensen? “Ik houd van de ontzettend informele en directe werkwijze van filosofen. Het draait hier niet om status, maar om argumenten. Je kunt je nergens achter verschuilen.”

Poeh, is dat vermoeiend? “Ja, dat kan het ook wel zijn. Daarom gaan we ook wel regelmatig heel informeel biertjes met elkaar drinken en grappen maken. De kerstborrel was bijvoorbeeld erg gezellig.” Voor nu houden ze het even bij een glaasje water. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail