De researchcompositie van Idwer Doosje

Idwer Doosje is masterstudent en researchcomponist en gebruikt een pianostuk om zijn onderzoek te presenteren.

Wie ben je en wat doe je? 
"Ik ben Idwer Doosje en doe een onderzoeksmaster in Bestuurs- & Organisatiewetenschap aan de UU. Op sommige momenten ben ik ook “researchcomponist". Ik probeer mijn mijn onderzoek te presenteren in een painostuk. Dit stuk is naar aanleiding van een onderzoek over diversiteit waarbij we onderzoek deden naar de reden waarom scholieren een bepaalde vervolgopleiding kiezen." 

Waar is deze plek? 
"Deze werkplek is in de aula van het Academiegebouw, waar een prachtige vleugel staat. Het is indrukwekkend om met zulk mooi geluid op deze historische plek te ‘werken'. "

Wat is er bijzonder aan het stuk dat je speelt?
"Het pianostuk bestaat uit drie delen: een theoretisch kader, een sectie empirische resultaten en een conclusie, zoals een wetenschappelijk artikel. In de compositie combineer ik uitkomsten van mijn onderzoek met muziek.

"Zo had ik als theorisch kader een psychologisch onderzoek waar veel met begrippen als consonanten en dissonanten wordt gewerkt. Dat zijn ook begrippen die je kan toepassen in een compositie. En bij het empirisch onderzoek ontdekten we dat mensen uit een lager sociaal milieu het liefst kiezen voor een opleiding met veel status. Maar daar moeten ze dan wel hard voor werken. In het muziekstuk gebruik ik daarom een toonladder. Dat is nog  niet zo makkelijk spelen. Ik moet daar hard voor oefenen.

"Zo probeer ik wetenschappelijk onderzoek toegankelijker te maken voor een groter publiek en hoop ik dat mensen de kennis beter zullen onthouden. Nieuwsgierig? Ik kom het graag spelen en uitleggen." 

Tags: de werkplek

Advertentie