Student Ronnie Hossain als reporter bij Navo-top

Bij de Universiteit Utrecht zijn genoeg redenen voor een feestje. Prijzen, benoemingen en schouderklopjes. DUB verzamelt ze, zet ze bij elkaar in het zonnetje en roept: Hiep hiep … Hoera!

Een bijzondere prijs voor een bijzondere student. De Utrechtse Joey van Angeren heeft als enige Nederlander een scholarship gekregen in het programma Google Scholarship for Students with Disabilities. Joey studeert aan de Universiteit Utrecht de master Business Informatics. Zijn beperking? Hij ziet maar voor vier procent. “Ik heb een visuele beperking; Een zeldzame aangeboren afwijking dat Peters anomoly heet”, vertelt Joey. “Het komt bij ongeveer één op 100.000 mensen voor.” Zijn visuele beperking is nooit een probleem geweest om te gaan studeren, ook niet bij de Universiteit Utrecht. Joey: “Er wordt altijd gezocht naar een oplossing, mocht dat nodig zijn. De universiteit is redelijk flexibel. Ik loop hetzelfde programma als andere studenten, maar ik maak bijvoorbeeld wel mijn tentamens digitaal. Ik kan mijzelf goed redden.” Hoogleraar Sjaak Brinkkemper wees de student op de wedstrijd van Google. "Joey is een zeer getalenteerde student", vertelt Brinkkemper. "Tijdens zijn master publiceerde hij al twee wetenschappelijke papers." Naast het inleveren van onder andere een CV, diploma’s en aanbevelingsbrieven, werd Joey beoordeeld op een korte samenvatting van een onderzoeksproject uit het verleden. "Daarnaast keek de jury ook naar het onderzoeksvoorstel voor mijn afstudeerproject,” vertelt de student. Joey heeft, door het winnen van de scholarship, 7000 euro gekregen van Google om onderzoek uit te voeren. In Joey’s geval is dat zijn master thesis; voor zijn afstuderen. “We zijn het onderwerp nu nog aan het fine-tunen, maar het gaat over één of meerdere Google-producten.” In juni mag Joey naar Zürich voor een driedaags netwerkevent op de Google office. “Het event is voor netwerken, kennis te maken met Google, workshops te volgen en eventueel je eigen onderzoek te presenteren.” Joey heeft her en der al wat feestjes gevierd, maar het officiële feestje gaat nog komen. “De officiële aankondiging komt pas deze week op de website van Google te staan. En dan zal ik natuurlijk ook een feestje met vrienden gaan vieren,” lacht de student. Joey, drie dubbel hoera!

Yvonne van Rooy, bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht, heeft zeven Koninklijke onderscheidingen mogen uitdelen aan medewerkers van de Universiteit Utrecht. Vrijdag 27 april kregen vier hoogleraren, één ondersteunend personeelslid en twee vrijwilligers op feestelijke wijze de lintjes toe gereikt in het Academiegebouw.

De Europese vereniging voor Gender Studies Onderzoek, Onderwijs en Documentatie, Atgender, heeft van de Europese Commissie een Jean Monnet beurs gekregen. In 2009 heeft Gender Studies aan de Universiteit Utrecht het initiatief genomen voor de oprichting van Atgender. De ontvangen beurs wordt onder andere gebruikt om de mobiliteit van studenten en jonge onderzoekers te vergroten.

De 25e verjaardag van Utrecht Network willen we niet stilletjes voorbij laten gaan. Het netwerk van 31 universiteiten in 28 landen zorgt voor  uitwisseling van docenten en studenten van alle deelnemende universiteiten. De UU startte met het netwerk en richt zich sindsdien op de uitwisseling en andere activiteiten als de summer schools, de joint programmes en de researchers mobility.

Mee naar de Navo-top in Chicago? Voor velen een droom, maar voor de student Natuur-  en Sterrenkunde Ronnie Hossain wordt het werkelijkheid. Als ‘speciale reporter’ mag Ronnie verslag doen van de top via Facebook. Op 18 mei stapt Ronnie met de delegatie uit Nederland in het vliegtuig om naar Chicago te vliegen. “Afgelopen donderdag ben ik in het torentje geweest met demissionair minister-president Rutte”, vertelt Ronnie. “We hebben het gehad over mijn lange studeren, maar ik heb hem bijvoorbeeld ook gevraagd of hij de toppen nuttig vindt.” Als antwoord kreeg Ronnie van de minister-president te horen dat hij 'de plenaire bijenkomsten minder boeiend vindt dan de bilaterale ontmoetingen'. Minister Rosenthal vindt dat de Navo transparanter moet worden. Mede daarom werd de wedstrijd georganiseerd. Door zijn functie als landelijk voorzitter bij SIB-Nederland zag Ronnie de wedstrijd. “Mijn ingezonden filmpje gaat over het specialiseren en samenwerken van de Navo bondgenoten. Het is een belangrijk thema en actueler dan ooit, gezien de crisis. Het budget van alle landen krimpt en dus moeten de verschillende landen een expertise nastreven.” Ronnie had ongeveer 30 concurrenten die allen een filmpje hadden ingestuurd. Vijf daarvan gingen naar de volgende ronde. Vervolgens gingen er drie naar het debat waar de uiteindelijke winnaar, Ronnie, werd gekozen. Er wordt niet gecensureerd op de top, maar Ronnie mag geen vertrouwelijke off the record informatie loslaten. “Ik wil een serie filmpjes maken met luchtige, maar natuurlijk ook inhoudelijke, elementen. Ik hoop delegatieleden uit andere landen te interviewen, maar ik verwacht bijvoorbeeld sowieso een interview met Rutte te maken. Ook hoop ik dat ik bij de zogenaamde ‘afwerkkamertjes’ mag zijn waar bilaterale gesprekken worden gehouden”, zegt Ronnie. De razende reporter heeft al een klein feestje gevierd bij SIB. “Ik had een flinke achterban mee naar het debat. Toen ik won, heb ik bij de borrel bij SIB een goedkope fles champagne gekocht om te proosten op Chicago.” Wij gaan allen de spannende ins and outs op de Facebook-pagina 'Veilige wereld, veilig Nederland' lezen. Wij wensen Ronnie in ieder geval veel plezier bij de Navo-top!   

Een flinke subsidie van 5,5 miljoen euro gaat naar het programma Star-Flood, gecoördineerd door de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht. In het project onderzoeken wetenschappers het beleid met de vraag hoe de risico’s op rivieroverstromingen in stedelijke gebieden beperkt kunnen worden. Naast Nederland zijn ook Engeland, Frankrijk, België, Zweden en polen betrokken bij Star-Flood. Daarnaast is de faculteit Rebo nauw betrokken bij de uitvoering van het project.   

De Stichting Erik Hazelhoff Roelfzema heeft de tweejaarlijkse Biografieprijs 2012 uitgereikt aan alumna Taal- en Cultuurstudies Eva Rovers. Met de Biografieprijs krijgt Rovers 15.000 euro. Ze won de prijs voor haar biografie  van kunstverzamelaar Helene Kröller-Müller: ‘De eeuwigheid verzameld. Helene Kröller-Müller (1869-1939)’. Deze biografie werd al eerder bekroond met de Jan van Gelderprijs en het Lintje van de Boekverkoper. Momenteel werkt Rovers aan een biografie van Boudewijn Büch.

Marne Hagemeijer, gepromoveerd in oktober vorig jaar, mag de Westerdijk Award 2012 op zijn nachtkastje neer zetten. Hagemeijer won met zijn proefschriftDynamics of the Coronavirus replicative structure'. De award wordt jaarlijks uitgereikt door de wetenschapscommissie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie (NVvM) aan de onderzoeker met het beste proefschrift op het gebied van microbiologie of infectiezieken.

Advertentie