UU per seconde prijzen wijzer

Topsubsidies voor Marcel van Hout en Paul Ziche, verschillende scriptieprijzen, een dissertatieprijs voor sociale psychologie en een bekroning van de beste geo-docenten Jan Faber en Joris Eggenhuizen. Ook in het nieuwe jaar weten UU’ers prijzen in de wacht te slepen. En wat te denken van geschiedenisstudent Erik van de Beek die morgen een vierde ronde Per seconde wijzer speelt.

Per seconde wijzer
Geschiedenisstudent Erik van de Beek heeft de afgelopen weken zijn kennis geëtaleerd in de quiz Per seconde wijzer. In de eerste drie rondes toont hij zich een kenner van geschiedenisvragen over onder meer indianenkwesties, films over de middeleeuwen en volksverheffers. Donderdag gaat Erik voor de vierde ronde. Dan moet hij alle vragen goed beantwoorden.  

Botanische Tuinen ‘Leukste uitje’?
De Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht  is een bijzondere locatie waarin je romantisch kunt dwalen door de natuur. Maar is het ook het leukste uitje van de provincie? De ANWB heeft de tuinen genomineerd. Ben je het ermee eens? Stem dan op deze Uithof-topattractie. 

Docentenprijzen Geo voor Jan Faber en Joris Eggenhuizen
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de faculteit Geowetenschappen op dinsdag 8 januari is de Docentprijs 2012 uitgereikt aan Jan Faber en de Docenttalentprijs aan Joris Eggenhuizen. De winnaars hebben een oorkonde ontvangen en een bedrag van 1500 euro per persoon. Dit bedrag mogen ze besteden aan werkgerelateerde zaken zoals een studiereis of boeken. Jan Faber wordt door studenten omschreven als down to earth, grappig, eigenzinnig en motiverend. De studenten roemen Joris Eggenhuizen voor zijn unieke, maar vooral geweldig talentvolle manier van onderwijs geven. Hij weet studenten te prikkelen en zet ze aan het denken.

Topsubsidie voor Marcel van Hout
Klinisch psycholoog Marcel van Hout heeft bij de ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, een subsidie binnengehaald van 673.000 euro. Hij krijgt het geld om samen met zijn Utrechtse collega's Iris Engelhard, Leon Kenemans en Joke Baas en VU-collega Marit Sijbrandij onderzoek te doen naar oogbewegingen als behandelmethode voor posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Deze speciale behandelingsmethode gaat ervan uit dat dat oogbewegingen en het ophalen van de trauma-herinnering het werkgeheugen gelijktijdig belasten, waardoor de herinnering blijvend minder levendig en emotioneel wordt.

Paul Ziche onderzoekt invloedrijke filosofische begrippen
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie van bijna 1 miljoen euro toegekend aan Paul Ziche van het Onderzoekinstituut voor Filosofie en Religiewetenschap en het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht. De subsidie is voor het vijfjarige project Thinking classified. Structuring the world of ideas around 1800. Met de subsidie zullen Ziche en zijn projectteam een studie doen naar één van de cruciale conceptuele ontwikkelingen in de geschiedenis van de filosofie en de wetenschap: het ontstaan van veelomvattende – en veelgebruikte – begrippen zoals ‘empirie’ en ‘realisme’.

Dissertatieprijs voor Erik Bijleveld 
De Utrechtse onderzoeker Erik Bijleveld kreeg in december te horen dat hij het beste proefschrift op het gebied van de sociale psychologie heeft geschreven. In zijn dissertatie onderzoekt Bijleveld hoe mensen omgaan met het krijgen van een beloning. Lang werd gedacht dat dit een bewust proces van kosten en baten afweging zou zijn, maar uit het onderzoek van Bijleveld blijkt dat beloning eerst onbewust worden verwerkt. Nu maar kijken hoe Bijleveld zijn beloning - een cheque van 500 euro - verwerkt.

Thesisprijs voor pedagogiekstudent
Student Pedagogiek Irene Langstraat kreeg voor haar thesis De relatie tussen visuele waarneming en interpersoonlijke relatie bij kinderen met autisme de NVO-prijs van beste thesis 2012 op het gebied van de orthopedagogiek. Het onderzoek, opgesteld onder begeleiding van Annika Hellendoorn, was volgens de jury innovatief en goed toepasbaar in de praktijk.

Rob Widdershoven eerste advocaat-generaal bestuursrecht
Een nieuwe functie in het recht valt toe aan Rob Widdershoven (hoogleraar Europees bestuursrecht bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht). Hij  is per 1 januari 2013 de eerste advocaat-generaal voor het bestuursrecht. In deze functie is hij een soort superadviseur van de drie belangrijkste colleges van dit land: de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Als één van deze colleges een probleem krijgt voorgelegd dat hun eigen deskundigheid te boven gaat, komt de vraag bij Widdershoven. De superadviseur behoudt zijn functie als hoogleraar Europees Bestuursrecht.

Scriptieprijs Staats- en Bestuursrecht
De Utrechtse student Renée Fennis heeft de scriptieprijs van het academisch jaar 2011-2012 van de afdeling Staats- en Bestuursrecht gewonnen. Aan de prijs is een bedrag van 750 euro verbonden. Renée Fennis deed onderzoek naar de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging, zoals die wordt toegepast in het Utrechtse stationsgebied en die bekend staat als de Biowasmachine, in het licht van de in Nederland en Europa erkende milieurechtelijke beginselen.

Kim van Dosselaar wint Masterclass Notariaat
Twaalf rechtenstudenten namen in december deel aan de afsluitende praktijksimulatie van de Masterclass Notariaat. De studenten presenteerden in groepjes voor een jury van notarissen hun uitwerking van een ondernemingsrechtelijke casus. Kim van Dosselaar deed dit het best. Ze kreeg uit handen van programmaleider Nora van Oostrom een wisseltrofee. De jury was onder de indruk van haar analytische kwaliteiten en de goede opbouw van haar betoog. Kim mag de wisseltrofee een jaar in haar bezit houden tot ze hem volgend jaar kan overhandigen aan haar opvolger.

FelCan Award voor Hondengeneeskunde
Masterstudent Gezelschapsdieren Kitty Spandauw kreeg van de Stichting FelCan de jaarlijkse prijs voor de Nederlandse student die het meest innovatieve onderzoek heeft gedaan op het gebied van hondengeneeskunde. Ze kreeg een oorkonde en een bedrag van 250 euro. Spandauw heeft haar onderzoek gewijd aan het bestuderen van bijniertumoren wat uiteindelijk moet leiden tot een nieuwe therapie voor honden met deze kwaal.

Denkkracht Utrecht
Jony Ferket en Ruben Spelier (alumni Bestuurs- & Organisatiewetenschap) zijn de initiatiefnemers van Denkkracht Utrecht. Dit is een Utrechts netwerk van young professionals dat maatschappelijke organisaties met raad en daad wil bijstaan. Het duo kreeg een subsidie van 4.450 euro van het K.F. Heinfonds. Hierdoor kunnen ze volle kracht vooruit. Ze gaan onder meer Denkkrachtcentrales (DKC) houden om te brainstormen over thema’s als natuurbeleid of cultuur en erfgoed.

Geld voor hiv-onderzoek in Zuid-Afrika
Deze keer geen hiep hiep hoera voor geld dat het UMC Utrecht ontvangt, maar voor geld dat het academisch ziekenhuis ter beschikking stelt aan het Zuid-Afrikaanse Ndlovu Research Consortium. Hiervoor is 100.000 euro uitgetrokken. De Zuid-Afrikaanse onderzoekers doen hun onderzoek naar hiv samen met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Sinds 2009 werken het UMC Utrecht en de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht samen met het Zuid-Afrikaanse plattelands-gezondheidscentrum Ndlovu. Drie jaar geleden stelde het UMC Utrecht al 250.000 euro beschikbaar voor het onderzoek. Het onderzoek naar hiv bestaat uit vijf projecten, vier daarvan staan onder supervisie van ondezoekers van het UMC Utrecht. Het Ndlovu Gezondheidscentrum heeft ongeveer 11.000 hiv-positieve patiënten, van wie ruim 7000 behandeld worden met antivirale therapie. De patiënten zijn overwegend zwart en de helft is jonger dan 18 jaar.

‘Scholen voor het leven’ wint Langeveldprijs
Het boek Scholen voor het leven: kleine didactiek van de hoop in zeven stappen heeft de Martinus J. Langeveld prijs 2012 gewonnen. Auteur Bert Roebben ontving dinsdag 11 december 2012 de prijs tijdens de eindejaarsbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging voor Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Roebben, nu werkzaam bij de TU Dortmund, schrijft over educatie en levensbeschouwing. Aan de Martinus J. Langeveldprijs is een oorkonde en een geldbedrag van 1500 euro verbonden en is in het leven geroepen door de Utrechtse faculteit Sociale Wetenschappen.

Advertentie