‘Door nieuwe woningwet valt bouw studentenwoningen valt stil’

De nieuwe woningwet is te streng voor beleggers, vinden studenten en woningbouwcorporaties. Ze vrezen dat het moeilijk wordt om nieuwe studentenwoningen te bouwen.

“Door deze wetswijziging kunnen nauwelijks nog nieuwe betaalbare studentenwoningen worden gebouwd, terwijl deze juist hard nodig zijn”, zegt voorzitter Stefan Wirken van de Landelijke Studenten Vakbond over de regels die op 1 juli van kracht werden.

Morgen overlegt de Tweede Kamer over huisvesting. Daarom vragen studenten vandaag aandacht voor de woningnood in grote steden en pleiten ze voor een ruimere uitleg van de wet: waarom zouden beleggers niet langer in studentenwoningen mogen investeren?

Ook de Utrechtse studentenorganisatie Vidius heeft de brief ondertekend. Vidius vreest dat corporaties zonder de hulp van beleggers kunnen niet genoeg studentenwoningen bouwen. Pijke Dorrestein, voorzitter VIDIUS studentenunie: “Het project dat SSH gaat realiseren op de Opaalweg wordt gerealiseerd in samenwerking met beleggers. Als het verbod er komt moet naar nieuwe financiering worden gezocht. Er bestaat een reële kans dat het project dan niet doorgaat. Het gaat om honderden studentenkamers die hard nodig zijn.”

Het studentencomplex De Sterren in het voormalige provinciehuis is een ander voorbeeld. De Sterren is gerealiseerd door een samenwerking tussen SSH en De Waal Beheer. De Sterren heeft 690 onzelfstandige studentenkamers.

Met het faillissement van woningcorporatie Vestia in het achterhoofd is de woningwet aangescherpt. Sociale huisvesters moeten hun projecten voortaan zelf financieren en mogen niet meer met beleggers werken. Mocht er dan iets misgaan, dan verdwijnt er geen staatssteun in de zakken van bedrijven.

De wet is ook bedoeld om studentenhuisvesters in te tomen. Soms beheren zij projecten die eigendom zijn van beleggers, schreef minister Blok in september aan de Tweede Kamer. Onder meer SSH en DUWO hebben op deze manier studentenwoningen gerealiseerd. Maar zo mag het niet langer. Blok wijst in zijn brief op de financiële risico’s van dergelijke constructies.

Maar de LSVb ziet minder problemen. Je zou contractueel kunnen vastleggen dat de beleggers geen recht hebben op eventuele staatssteun, stelt de vakbond. De bond wil daarom dat minister Blok snel een uitzondering maakt voor studentenhuisvesters.

Vidius onderschrijft dat. Als samenwerking tussen sociale huisvesters en beleggers verboden wordt, zal het tekort van studentenkamers in Utrecht zeer sterk toenemen, verwacht Vidius. Uit de laatste cijfers blijkt dat er in Utrecht nu al 8.290 kamers tekort zijn. Door het verbod op samenwerking met beleggers zal dit volgens Vidius nog verder toenemen. En dus zal het voor studenten nog moeilijker worden om een kamer te vinden tegen een betaalbare prijs. “Zolang het kamertekort niet wordt opgelost zullen de torenhoge prijzen voor studentenwoningen in stand blijven.” 

Tags: vidius | lsvb | woningmarkt

Advertentie