Aardwetenschappen wil groei eerstejaars afremmen

Body: 

De opleiding Aardwetenschappen denkt eraan om een studentenstop in te stellen om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Het aantal eerstejaars is de laatste jaren fors gestegen.

De opleiding Aardwetenschappen denkt eraan om een studentenstop in te stellen om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen waarborgen. Het aantal eerstejaars is de laatste jaren fors gestegen.

Ieder jaar wordt het drukker in de collegebanken van Aardwetenschappen. In het collegejaar 2009-2010 waren er nog maar 94 eerstejaars, dit nieuwe collegejaar zijn er zo'n 190 nieuwe studenten. Meer dan een verdubbeling. En er zijn vooralsnog geen signalen dat de groei stopt.

De almaar groeiende stroom eerstejaars is een punt van zorg voor de opleiding. Leuk dat de studie zo populair is bij vwo-scholieren, maar al de nieuwe studenten zorgen ook voor bergen extra werk voor het personeel. Aardwetenschappen is immers een opleiding met veel contacturen en veldwerkexcursies.

Waar komt die groeiende interesse voor Aardwetenschappen vandaan? Hoogleraar Geofysica en departementshoofd Cor Langereis durft het ook niet met zekerheid te zeggen, maar heeft wel vermoedens. “Onze opleiding staat heel goed aangeschreven in de keuzegidsen omdat onze studenten goede scores geven. We komen daardoor jaar in jaar uit als beste aardwetenschappenopleiding uit de bus. Bovendien is het carrièreperspectief voor afgestudeerde aardwetenschappers momenteel erg goed."

Op 1 mei van dit jaar hadden zich 250 aspirant-studenten aangemeld, vertelt Langereis. “Toen stond het zweet wel in onze handen, zo veel onderwijspersoneel hebben we namelijk niet.” 

Uiteindelijk begonnen 190 studenten op 1 september aan de studie. Dat is nog steeds veel meer dan de opleiding gewend is. Langereis: “We hebben extra junior-docenten aangesteld om onderwijs te verzorgen. Maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing." 

Het opleidingsbestuur overweegt nu een numerus fixus in te stellen. Zo kan de gewenste kwaliteit van de opleiding gewaarborgd blijven, is de redenatie. Het besluit is nog niet definitief maar moet in elk geval voor de open dagen van eind november genomen worden.

Aardwetenschappen en andere opleidingen weten pas na 1 oktober definitief hoeveel eerstejaars ze hebben. Studenten hebben tot die datum namelijk de tijd om een definitieve inschrijving te maken van hun aanmelding. 

Na 1 oktober wordt de balans definitief opgemaakt, vertelt Langereis. "Vooral de instroom van dit jaar in relatie tot de vooraanmelding is bepalend voor de beslissing." Ook gaat het opleidingsbestuur proberen een inschatting te maken van de potentiële instroom die het volgend jaar kan verwachten. Andere aardwetenschappelijke opleidingen in Nederland zijn tot nog toe niet betrokken bij de discussie, vertelt Langereis.

Opleidingen mogen een studentenstop instellen als ze de toestroom niet meer aankunnen, of als afgestudeerden de arbeidsmarkt dreigen te overspoelen. Grote UU-opleidingen als Geneeskunde en Psychologie hebben een numerus fixus. Rechtsgeleerdheid denkt net als Aardwetenschappen aan het instellen van een studentenstop.

Facebook Twitter Whatsapp Mail