Nieuwe cao voor hogescholen. Foto DUB

Afspraken over werkdruk in nieuwe hbo-cao

Body: 

Vakbonden en hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao. In november krijgen werknemers een bonus van 880 euro bruto en in februari gaan de lonen 2 procent omhoog. Ook hebben de partijen afspraken gemaakt over de werkdruk en thuiswerken.

De bonus is naar rato van de aanstelling: wie in deeltijd werkt, krijgt een evenredig deel van de 880 euro. Het bedrag telt ook mee bij de pensioenopbouw.

De aangekondigde loonsverhoging van 2 procent “loopt goed in de pas” met de cao-akkoorden in het mbo en het wetenschappelijk onderwijs, stelt bestuurder Douwe van der Zweep van vakbond AOb.

De nieuwe cao heeft een korte looptijd: tot april 2022. Dat heeft onder meer te maken met onzekerheden over de overheidsfinanciering in 2022 en 2023 en de ontwikkeling van de pensioenpremie.

Realistische taakopdrachten
De partijen hebben ook afspraken gemaakt over de werkdruk. De oude afspraken stammen nog van vóór de coronacrisis, dus die zijn achterhaald. In samenspraak met hun medezeggenschapsraden gaan hogescholen de plannen herzien.

Ze gaan onder meer praten over het recht op onbereikbaarheid, ook per mail en telefoon. Anders loop je het risico dat het werk maar doorgaat, ook in de avonduren of op vrije dagen. Verder moet er in de plannen iets staan over de beschikbaarheid van werkplekken op de hogeschool voor online onderwijs.

De hogescholen beloven tevens te werken met ‘realistische taakopdrachten’ voor docenten, zodat hun werkzaamheden uitvoerbaar zijn binnen de uren van hun contract. Het gaat bijvoorbeeld om de voorbereiding van lessen en het bijhouden van ontwikkelingen in het eigen vakgebied, staat in het principeakkoord.

Die plannen moeten voor 1 april getoetst worden door de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

Thuiswerken
Bovendien moet thuiswerken beter gefaciliteerd worden, vinden de partijen. “Daartoe worden middelen verstrekt om de werkplek op een Arbo-verantwoorde wijze in te richten”, staat in de afspraken. “De regeling voorziet in een onkostenvergoeding voor thuiswerken.”

Schaal 11 en 12
Er bestaan grote verschillen tussen hogescholen bij de inschaling van docenten in loonschaal 10, 11 of 12, meldde het HOP gisteren. Dat heeft gevolgen voor het inkomen van docenten, maar het onderwerp is in de cao-onderhandelingen niet ter tafel gekomen.

De leden van de vakbonden en de bestuurders van hogescholen moeten het akkoord nog goedkeuren.

Facebook Twitter Whatsapp Mail