AkzoNobel-bestuurslid Marjan Oudeman nieuwe collegevoorzitter UU

Marjan Oudeman (1958) start op 1 juli als nieuwe collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht. Zij is nu nog lid van de Executive Committee bij AkzoNobel met als aandachtspunt personeelsbeleid en organisatieontwikkeling.

Haar naam is niet genoemd in de lijstjes van mogelijke kandidaten die de in september vertrokken Yvonne van Rooy zou kunnen opvolgen. Marjan Oudeman is dan ook geen bekende van radio en televisie. Binnen het bedrijfsleven is ze wel een grootheid.

Emmo Meijer, voorzitter van de Raad van Toezicht, is verantwoordelijk voor de aanstelling en denkt dat de universiteit echt blij mag zijn met deze benoeming. "Wij hebben gezocht naar iemand van buiten het hoger onderwijs zelf, die een goede aanvulling is op de bestaande collegeleden en met externe ogen naar de universiteit kan kijken." Oudeman heeft volgens hem laten zien heel goed te kunnen functioneren in een complexe organisatie, zoals de UU ook is. Bovendien is Oudeman iemand met een enorm maatschappelijk netwerk die de laatste jaren steeds meer maatschappelijke taken op zich genomen heeft.  De reden dat het lang geduurd heeft om iemand te vinden, komt volgens Meijer omdat de commissie heel kritisch was. Bovendien bleek het lastig iemand met zo'n topfunctie uit het bedrijfsleven los te weken.  

Na haar studie rechten in Groningen is Marjan Oudeman direct aan de slag gegaan bij Corus, beter bekend als Hoogovens. Daar werkte ze 28 jaar in 9 verschillende functies en groeide ze uit tot één van de  topvrouwen van het internationale bedrijfsleven. ‘A European woman to watch’, noemde de Wall Street Journal haar.

In 2005 werd ze door het economisch blad FEM uitgeroepen tot één van de meest machtige zakenvrouwen van dat moment. Ook Opzij benoemde haar in 2009 tot de invloedrijkste vrouw in de categorie bedrijfsleven. Ze is wat dat betreft een rolmodel voor vrouwen, al zal ze die rol niet bewust opzoeken.  “Als je een glazen plafond ziet, dan zie je die ook”, zei ze in het televisieprogramma Buitenhof in 2009. Vrouwen die echt ambitie hebben en gedreven zijn die komen er volgens haar wel.

Oudeman werkte 28 jaar bij Corus voor ze in 2010 de overstap maakte naar AkzoNobel. Zowel bij Corus als AkzoNobel is ze sterk internationaal georiënteerd. Vorig jaar was ze betrokken bij de oprichting van de Netherlands Asia Honours Summerschool (NAHSS), om bij studenten interesse te wekken voor Azië. In een interview zegt ze hierover: “Studenten kunnen hun beeld extra verbreden met dit studieprogramma. Als je kijkt naar de enorme kracht van Azië en de positie die het inneemt in de wereld dan is het goed als topstudenten ervaring op doen met de economische, sociale en politieke omgeving daar. Dat is goed voor hun toekomstige positie op de arbeidsmarkt en goed voor het bedrijfsleven.”

Met Oudeman heeft de Raad van Toezicht gekozen voor iemand die vooral bekendheid geniet in het bedrijfsleven. In het programma Buitenhof uit 2009 zegt ze, dat de plaats waar ze werkt niet het belangrijkste is, maar wel wat ze er kan realiseren. “Het zou net zo goed een multinational op het gebied van koekjes bakken kunnen zijn.” Ze vindt dat haar kracht zit in het niet alleen bedenken van een mooie strategie, maar het uitvoeren ervan. Bovendien vindt ze dat een organisatie die de beste is, dat ook meer moet laten zien.

Oudeman heeft veel nevenactiviteiten. Deels in het bedrijfsleven- zoals bij de NS, ABN Amro, het Noorse Statoil. en KKS Scrap Metals - en deels in de publieke sector. Oudeman is bestuurslid van de stichting Sail Amsterdam en de Stichting Comite voor het Concertgebouw, neemt deel aan de stuurgroep Artis en aan het het bestuur Nationaal fonds 4 en 5 mei. Marjan Oudeman neemt daarnaast deel aan het Comité van Aanbeveling van Jong Ondernemen, het Ronald McDonald Kinderfonds en Oktober Kennismaand. Oudeman was lid van het toenmalige Innovatieplatform. Zij is nu nog  lid van de Raad van Toezicht Platform Bèta Techniek.

In 2010 werd Oudeman door minister Bijsterveldt gevraagd voor een commissie over de bestuurbaarheid van het mbo. De huidige staatssecretaris Sander Dekker maakte ook deel uit van die commissie. De hoofdconclusie van de commissie was dat deze onderwijsinstellingen wel degelijk bestuurbaar zijn. Zij moeten echter meer ruimte krijgen en nemen om hun kerntaak - het geven van kwalitatief goed beroepsonderwijs - te kunnen waarmaken.

Advertentie