Bezetting UvA voorbij

Body: 

Gisteravond hebben boze bètastudenten na een lang gesprek met het universiteitsbestuur hun bezetting beëindigd. Na bijna vier dagen verlieten ze het pand op het Amsterdamse Science Park.

Gisteravond hebben boze bètastudenten na een lang gesprek met het universiteitsbestuur hun bezetting beëindigd. Na bijna vier dagen verlieten ze het pand op het Amsterdamse Science Park.

De studenten hadden het gebouw bezet uit woede om een plan van de twee Amsterdamse universiteiten. De bestuurders willen hun bètafaculteiten eigenlijk fuseren, maar dat is tegengehouden door de medezeggenschapsraden. Afgelopen week leken de bestuurders toch op een fusie af te stevenen: ze sloten een convenant over de gezamenlijke huisvesting van de faculteiten.

Dat schoot sommige studenten in het verkeerde keelgat: ze waren niet van het convenant op de hoogte gesteld. De universiteiten stellen dat ze gewoon doorgingen met wat ze afgesproken hadden: nadere samenwerking. Daarvoor hadden ze ook de steun van de medezeggenschap.

“We zijn niet tegen samenwerken”, zegt Kavel Öztürk, student biologie aan de UvA en woordvoerder van de bezetters. “Het gaat vooral om de manier waarop het wordt doorgedrukt. Er wordt nog steeds niet nagedacht over de vraag hoe en wanneer samenwerking noodzakelijk is."

In de onderhandelingen deed de UvA volgens Öztürk kleine toezeggingen. Zo zou er op verzoek een student aanwezig kunnen zijn bij vergaderingen van het faculteitsbestuur, zodat de medezeggenschap eerder op de hoogte is van de plannen.

Meer viel er niet uit de bezetting te halen, meent hij. “Nu is het tijd voor de centrale medezeggenschap om juridische stappen te overwegen. Het onderwijs werd ook een beetje gehinderd door de bezetting, daarom zijn we gestopt.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail