Ellen van Berlo en Sandra van Weverwijk zitten niet meer bij de ingang van het Buys Ballotgebouw

Buys Ballotgebouw neemt afscheid van eigen balie

Body: 

Afgelopen woensdag werden receptionistes Ellen en Sandra in de bloemetjes gezet. De balie van het Buys Ballotgebouw is tot verdriet van veel medewerkers en studenten vanaf volgende week gesloten. Maar beide dames blijven in de buurt.

Deze maand ging de kogel door de kerk. De balie in het Buys Ballotgebouw (BBG) gaat inderdaad per 1 juli dicht, zoals de faculteit Bètawetenschappen en het Facilitair Service Centrum dat graag wilden.

Veel medewerkers en studenten keerden zich lange tijd tegen de maatregel die moet leiden tot een kostenbesparing en de introductie van beveiliging door mobiele surveillanten. Ze hechtten aan de vertrouwde gezichten bij de ingang die het gebouw en de bewoners als hun broekzak kenden. Bovendien voorzagen zij vele praktische problemen als er geen receptionist meer zou zijn, bijvoorbeeld bij de bezorging van pakketten. De voorgenomen sluiting van de eigen ingang van het gebouw zou gezien de grote studentenstromen eveneens tot ongewenste situaties kunnen leiden, zo gaven medewerkers tijdens een informatiebijeenkomst in mei aan. Uitstel van de sluiting van de balie hing even in de lucht.

Na een tweede bijeenkomst begin juni lijkt de ergste kou uit de lucht. Medewerkers kregen daar meer duidelijkheid over maatregelen die worden genomen. Bovendien kwam er de toezegging dat de deuren van de hoofdingang van het Buys Ballotgebouw voorlopig niet dichtgaan. Hiermee wordt voorkomen dat studenten en gasten het bouw alleen via het Koningsbergergebouw zouden kunnen bereiken. Ook de brug tussen het BBG en het Ornsteingebouw blijft vooralsnog toegankelijk voor studenten en gasten. Als volgend jaar de renovatie van het Minnaertgebouw is voltooid en daar een nieuwe ingang voor studenten tot het gebouwencomplex komt, wordt de situatie opnieuw bezien.

En verder zal Sandra van Weverwijk, al 27 jaar vaste receptionist van het BBG, niet helemaal uit het gebouw vertrekken. Ze wordt surveillant in het bèta- en geocluster. Haar collega Ellen van Berlo is straks ook niet ver weg. Die gaat bij de balie van het Koningsbergergebouw aan de slag.

Facebook Twitter Whatsapp Mail