Correctie: Advertentie studentenarts bevat foutieve informatie

Body: 

In het themamagazine UU for everyone is een foutieve advertentietekst opgenomen van studentenhuisartsenpraktijk studentenarts.nl. De informatie in de advertentie baseert zich op verouderde regels.

Studentenarts.nl is een huisartsenpraktijk voor studenten. In de advertentie die studentenarts de redactie stuurde, staat dat je verplicht bent een huisarts te hebben in de stad waar je staat ingeschreven. Anders zou de zorgverzekeraar de kosten niet vergoeden. Ook zou DUO controleren bij een huisarts of studenten daadwerkelijk uitwonend zijn en dus een huisarts hebben in de plaats waar zij staan ingeschreven.

DUB ontving een klacht van een docent die vroeger bij een zorgverzekeraar heeft gewerkt. Hij wees de redactie erop dat de informatie onjuist is. Deze regels gelden helemaal niet en maken de tekst misleidend.

Navraag bij Paul Drost van studentenarts.nl blijkt dat inderdaad een oude, foutieve tekst is gepubliceerd. “Daar bied ik mijn verontschuldigingen voor aan”, aldus Drost.

Het is niet mogelijk om de tekst in het magazine te corrigeren. Wel willen we de studenten erop wijzen dat de regels uit de advertentie onjuist zijn. Zorgverzekeraars vergoeden wél de kosten als je naar een huisarts gaat in een andere gemeente dan waar je woont, zolang je maar formeel staat ingeschreven bij die huisarts.

De organisatie DUO laat weten dat zij nooit controle over de huisarts hebben uitgevoerd. Dat kan alleen niet uit privacy-oogpunt. Bovendien kunnen uitwonende studenten ook in dezelfde plaats wonen als hun ouders. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail