De Uithof versus het Utrecht Science Park

Body: 

Waar studeer je als student liever: in De Uithof of op het Utrecht Science Park? DUB vroeg het een aantal studenten. De een kiest voor de internationale uitstraling, de ander vindt de huidige, vertrouwde naam het meest passend.

De discussie rond de naam Utrecht Science Park woedt in alle hevigheid. De gemeente kondigde onlangs aan een onderzoek te starten om de naam De Uithof definitief te veranderen in Utrecht Science Park.  Het ‘halfslachtige gebruik’ met De Uithof zou niet goed zijn voor de ‘internationale uitstraling’. Bovendien zou de naam De Uithof  de negatieve associatie van een kale winderige vlakte  oproepen.

De PVV-fractie van de gemeenteraad heeft recent voorgesteld om het gebied Uithof Science Park te gaan noemen. Dan houd je tenminste de historische waarde. De gemeente heeft deze week geantwoord niets in dit voorstel te zien.

In die brief zegt de gemeente niet te weten welke naam in de praktijk meer gebruikt wordt. In deze video polst DUB de Utrechtse student. Kiezen zij voor De Uithof of voor het Utrecht Science Park?

Facebook Twitter Whatsapp Mail