DUB is op zoek naar de Campuscolumnist 2019

Body: 

Wie wordt de nieuwe Campuscolumnist 2019? Vanaf deze week kunnen geïnteresseerden twee columns insturen waarmee ze kans maken op de titel. De winnaar ontvangt het Erik-Hardemanstipendium van 1000 euro en publiceert columns op DUB. Alle geïnteresseerden kunnen een gratis workshop blogs schrijven volgen.

Read in English

Alle studenten en medewerkers van de UU kunnen een gooi doen naar de titel van Campuscolumnist 2019 van DUB. Vanaf januari volgend jaar krijgt de winnaar elke twee weken een vaste plek op de site van DUB.

Als campuscolumnist schrijf je over opvallende zaken op de universiteit of in het studentenleven. De columns kunnen bijvoorbeeld gaan over de digitale collegekaart, het rookverbod, studentenhuisvesting, internationalisering, de liefde, de mores binnen een studentenvereniging, maar ook over de werkdruk van de docent, de bureaucratische hobbels om een onderzoeksaanvraag in te dienen, de student-docent relatie of vernieuwingen in het onderwijs.

De jury heeft elk jaar zijn eigen criteria. Dit jaar ziet de jury graag dat de campuscolumnist actualiteit weet te koppelen aan de universiteit of het studentenleven. De jury hoopt dat de columnist een gelaagdheid weet aan te brengen waarbij de beschrijving van een concrete gebeurtenis een dubbele betekenis krijgt. Dat zorgt voor een verrassingseffect en hopelijk ook voor een beetje humor. De jury krijgt de columns geanonimiseerd, zij weten dus niet wie de schrijver is en of deze een student of medewerker van de UU is.

De Campuscolumnist 2019 wordt de opvolger van Michiel Hekkens. Deze student Wijsbegeerte staat midden in het studentenleven. In zijn blogs geeft hij studenten goed bedoelde tips, zoals in de column Laat de Iggy Pop in je gelden deze zomer. En hoewel nog jong, geeft hij blijk van nostalgische gevoelens. Zo schreef hij De ongezouten memoires van een UIT-loper en keek hij terug op zijn jeugd in Het dorp waar ik opgroeide. In zijn meest recente column Een dictatuur van een rood gevlekte nek analyseert hij de eisen die de universiteit stelt aan liedjes van studenten- en studieverenigingen. Hij vraat zich af of het vrije woord in gevaar is.

Uit alle inzendingen worden drie columnisten genomineerd. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van DUB wordt de Campuscolumnist 2019 bekend gemaakt. Daaraan verbonden is het Erik-Hardemanstipendium van 1000 euro. Hardeman publiceerde jarenlang de wekelijkse column Schreef in het U-blad. Vanuit de studentensociëteit, de bestuurskamer van het college of het Instituut voor Raeto-Romaanse talen en culturen werd op een originele manier het universitaire leven belicht. Een tikje vilein, maar altijd met een vleugje humor. Na het vertrek van auteur Erik Hardeman wordt gezocht naar een dergelijk eigenzinnig geluid om de universiteit van binnenuit te belichten. Dat is de campuscolumnist geworden.

Gratis workshop column schrijven
DUB organiseert in november een gratis workshop columns schrijven. Deze wordt gegeven door Christine Geense van bureau In breedste zin. De workshop is op dinsdag 20 november van 13.30 tot 16.30 uur. Wil je leren columns schrijven of heb je een zetje in de rug nodig om mee te doen aan de campuscolumnistwedstrijd, dan kun je je hier aanmelden. Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers.

Wie mogen er meedoen
Alle studenten en medewerkers die op 1 januari 2019 aan de Universiteit Utrecht verbonden zijn, kunnen meedoen. Ook voor studenten die in de loop van 2019 afstuderen, staat deelname vrij.

Hoe doe je mee
Om mee te dingen naar de titel Campuscolumnist van de UU moet je twee columns insturen. De columns moeten het universitaire leven verrassend onder de loep nemen en mogen niet langer zijn dan 500 woorden. Stuur de columns vóór 1 december naar: m.j.agterberg@uu.nl

Wie zit in de jury
Ook dit jaar is het DUB weer gelukt een deskundige jury samen te stellen die de geanonimiserde inzendingen zal beoordelen. In de jury zitten:

 • Tine de Moor, hoogleraar Sociale & Economische geschiedenis. Zij doet onderzoek naar Instituties voor collectieve actie in historisch perspectief. Ze heeft een bijzondere belangstelling voor taal.
   
 • Michiel Stroink, schrijver. Hij studeerde Literatuurwetenschappen aan de UU en heeft nu al vier boeken op zijn naam staan. Zijn debuut Of ik gek ben is ook verfilmd. Zijn meest recente boek is De notaris en het meisje dat zich afspeelt in de negentiende eeuw.
   
 • Marieke de Bakker, hoofd Studentenbeleiding. De afdeling Studentbegeleiding is verantwoordelijk voor de begeleiding van studenten op universitair niveau (studentendecanen, psychologen), voor studentencommunicatie (studentensite) en voor de ondersteuning van studie- en studentenverenigingen.

 • Juliette Smits, bachelorstudent Communicatie & Informatiewetenschappen. Vorig jaar was ze studentlid in de Universiteitsraad voor de fractie PvdUs en commissaris van de pr-commissie. Ze is ook actief bij studentenvereniging Veritas.
   
 • Ries Agterberg, hoofdredacteur DUB. Hij studeerde Nederlands in Utrecht.

Stipendium van 1000 euro
De Campuscolumnist krijgt het Erik-Hardemanstipendium van 1000 euro. Hiervoor schrijft de Campuscolumnist minstens eens per twee weken, een column voor DUB. De functie loopt één jaar.

Vragen
Als er vragen zijn over de functie van Campuscolumnist, kunnen die gesteld worden aan Ries Agterberg: m.j.agterberg@uu.nl

Facebook Twitter Whatsapp Mail