Effect Uithof-snelbussen op files onduidelijk

Het is onduidelijk in hoeverre de introductie van snelwegbussen naar De Uithof heeft bijgedragen aan het terugdringen van de files. Dat blijkt uit een tussenevaluatie.

Sinds 2012 rijden er zogenoemde snelwegbussen op de trajecten Breda-De Uithof en Almere-De Uithof. De pilot moet onder meer uitwijzen of bussen die vooral over de snelweg rijden en slechts een beperkt aantal haltes kennen filevorming tegengaan. Ook een nieuwe verbinding tussen Hilversum, Huizen en Amsterdam Amstel maakt deel uit van het project.

Uit een tussenevaluatie blijkt dat de files in de onderzochte periode wel drastisch afnamen, maar dat onmogelijk is vast te stellen wat het effect is geweest van de snelbussen. De daling van het autoverkeer is vooral een gevolg van de krimpende economie. Bovendien was het aantal deelnemers aan de proef te gering.

De evaluatie komt voort uit de campagne ‘Zeker met de Bus’. Deze moest het gebruik van de snelwegbus stimuleren. Deelnemers aan de pilot kregen probeerkaartjes aangeboden op voorwaarde dat ze deelnamen aan een onderzoek naar het gebruik van de bus. Uiteindelijk gingen 471 personen akkoord met dat aanbod.

Uit dat onderzoek blijkt dat 58 procent van de deelnemers eerder vooral met de auto de reisafstand aflegde. Ook was 44 procent niet of nauwelijks vertrouwd met openbaar vervoer.

De meeste proefpersonen tonen zich redelijk tevreden over de snelwegbussen. Reizigers die voorheen de auto namen geven het busvervoer een cijfer 7,6. Forenzen die normaalgesproken ook al met het openbaar reizen, oordelen met een 7,8 iets positiever.

Bijna de helft van alle deelnemers zegt na de proef gebruik te blijven maken van de bus. De onderzoekers wijzen erop dat niet is na te gaan of mensen dit ook daadwerkelijk gaan doen,

Voor de pilot heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu in totaal 10,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Eind 2015 vindt een uitgebreide eindevaluatie plaats.

De route van de snelwegbussen:

Advertentie