Geestdriftredacteuren Roos, Lauren, Edwin.

Facultair tijdschrift Geestdrift wordt online medium

Body: 

Facultair magazine Geestdrift blijft toch bestaan. Voor de zomervakantie meldde het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen het gedrukte tijdschrift niet meer te willen financieren. Nu krijgt de redactie toch geld om online verder te gaan.

Voor de zomervakantie maakte hoofdredacteur Edwin van Druten bekend dat het facultaire tijdschrift Geestdrift naar verwachting per januari 2018 zou ophouden te bestaan. Het faculteitsbestuur had de redactie gevraagd om een zuiniger financieel plan op te stellen, omdat de faculteit Geesteswetenschappen moet bezuinigen. De redactie stelde voor de kosten van 11.500 euro per jaar terug te brengen naar 8.800 euro terug te brengen. Dat leek het bestuur onvoldoende en deelde mee de geldkraan van het journalistiek onafhankelijke medium dicht te draaien; de faculteit zou zelf een online platform oprichten voor studenten.

De redactie is toch weer met het faculteitsbestuur om tafel gaan zitten. Hoewel de gedrukte versie van het tijdschrift inderdaad verdwijnt, blijft Geestdrift als medium wel bestaan. Per januari gaat de redactie digitaal verder. Dit levert een kostenbesparing van 9300 euro op. “Het is niet zo dat het onze eerste keuze was om een online medium te worden, maar nu dit de enige optie is, gaan wij daar ook helemaal voor. We willen liever online bestaan, dan niet bestaan.”

Nieuwe Geestdrift heeft meer aandacht voor faculteit
Tijdens de gesprekken tussen de redactie en het faculteitsbestuur is ook besloten dat de nieuwe Geestdrift meer aandacht zal hebben voor wat er binnen de faculteit speelt, maar het medium blijft journalistiek onafhankelijk. Edwin acht het mogelijk dat de redactie vergaderingen van de faculteitsraad gaat verslaan, gaat samenwerken met kleine mediastudies of de honourprogramma’s gaat belichent. “Maar”, benadrukt Edwin, “dat zijn extra artikelen”. De bestaande bladformule gaat niet overboord, maar wordt uitgebreid. Ook omdat de redactie als online tijdschrift makkelijker op de actualiteit in kan spelen. Iets wat tot nu toe “lastiger” was.

Hoewel een digitaal medium niet zijn voorkeur had, is Edwin inmiddels wel enthousiast over alle mogelijkheden die er online bijkomen. Vlogs van studenten uit het buitenland, meer artikelen per week en podcasts. Iedereen die originele ideeën heeft mag zich bij de redactie melden, benadrukt hij meermaals. Vanwege de nieuwe online mogelijkheiden zal het aantal redactieleden toenemen. Qua vibe ziet hij het wel zitten om een beetje richting Vice te gaan. “Hoewel wij geen artikelen gaan schrijven in de trant van: ‘ik nam twee dagen LSD om te kijken wat het deed met mijn schoolprestaties’”, vertelt hij lachend.

Laatste editie voor de kerst
De laatste geprinte editie van Geestdrift verschijnt vermoedelijk een week voor de kerstvakantie. “Die zal een beetje in het teken van afscheid en verdriet staan”, aldus Edwin. Zo wordt er een gedicht gepubliceerd van voormalig stadsdichter Ingmar Heytze, tevens de oprichter van de voorloper van Geestdrift. En duikt een redacteur in de geschiedenis van het tijdschrift. “Maar lezers kunnen ook normale artikelen verwachten.”

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail