Foto introductietijd augustus 2019. Foto DUB

Geen algemeen uitstel bsa voor alle universitaire-studenten

Body: 

De universiteiten zien nog altijd niets in een generieke coulancemaatregel waarbij studenten dit collegejaar worden vrijgesteld de bsa-norm te halen. Zij laten de beslissing over aan de opleidingen. Dat is anders dan in het hbo. Daar hoeven de eerstejaars vanwege de coronacrisis niet aan de bsa-norm te voldoen.

Medio maart bleek dat hogescholen en universiteiten verschillend denken over de toepassing van het bindend studieadvies in coronatijd. De hogescholen besloten al snel dat het bsa voor alle eerstejaars moest worden uitgesteld. Iedereen mocht door naar het tweede jaar en de ontbrekende vakken later inhalen. Een enkele hogeschool schortte het bsa zelfs helemaal op.

Een deel van de universiteiten voer een andere koers. Wageningen bijvoorbeeld verlaagde de norm voor het bsa, maar schafte hem niet af. Andere universiteiten gingen checken of de vertraging die studenten opliepen wel echt door de coronacrisis kwam. Eerste analyses wezen bovendien uit dat studenten in de eerste coronagolf nauwelijks minder studiepunten hadden behaald.

UU gaf aangehouden advies
De Universiteit Utrecht heeft in maart gezegd dat studenten die door het coronavirus niet aan de bsa-norm kunnen voldoen, uitstel zouden krijgen. Ze hoefden dat niet aan te vragen. Die beoordeling ging automatisch. Studenten die de bsa-norm niet hebben gehaald vanwege slechte resultaten in blok 3 en 4, kregen een aangehouden advies. Dit betekent dat ze aan het eind van hun tweede studiejaar minstens zestig studiepunten van het eerstejaar binnen moeten hebben. Studenten die in blok 1 en 2 heel slecht presteerden, konden wel een negatief advies krijgen. Volgens de universiteit is dit aantal afgelopen collegejaar vrij klein geweest.

Uit cijfers van de universiteit blijkt overigens dat studenten vorig jaar ongeveer hetzelfde aantal studiepunten hebben gehaald (zo’n 12 à 13 studiepunten per blok) als het jaar ervoor. Ook het aantal studenten dat zonder diploma de universiteit heeft verlaten, verschilt nauwelijks met het collegejaar 18-19. Er waren wel 24 studenten die de coronacrisis als reden opgaven om (tijdelijk) te stoppen.

Geen problemen verwacht
In het deze week bijgewerkte ‘servicedocument’ voor het hoger onderwijs, blijkt die verschillende benadering opnieuw. Het hbo geeft alle eerstejaars nu al uitstel van het bsa, maar de universiteiten zien daar geen aanleiding voor. “Aangezien het universitaire onderwijs aan eerstejaars vrijwel volledig wordt aangeboden en er afgelopen studiejaar bij eerstejaars nauwelijks studievertraging is ontstaan, verwachten universiteiten vooralsnog geen studievertraging bij de huidige eerstejaars.”

Ze blijven het studieaanbod en de studievoortgang van studenten nauwkeurig monitoren. Indien nodig zal “een specifieke opleiding” alsnog een coulancemaatregel nemen voor eerstejaars.” En als individuele studenten in de knel komen, kan het bsa altijd worden uitgesteld, maar dat is business as usual.

Afschaffing bsa
De Landelijke Studentenvakbond is teleurgesteld. “De situatie voor de huidige eerstejaars is alleen maar ingewikkelder geworden omdat zij helemaal geen onderwijs buiten de coronacrisis kennen”, zegt voorzitter Lyle Muns. Ook vindt hij het vreemd dat de hogescholen wel generiek uitstel verlenen en de universiteiten niet.

Naar aanleiding van de coronacrisis is er veel discussie over het bsa. De Tweede Kamer wil dat minister Van Engelshoven met de instellingen gaat praten over de afschaffing ervan. Zij voelt er wel wat voor, maar het hoger onderwijs heeft grote bedenkingen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail