Creative commons: Pixabay

Geen steun binnen UU voor herkansen voldoende

Body: 

De UU krijgt geen jokerregeling waarmee studenten één keer per jaar een voldoende kunnen herkansen. Rector Henk Kummeling zegt dat hij op facultair niveau “geen enkele steun” voor het plan kreeg.

UU-studenten die een voldoende halen, kunnen sinds dit collegejaar hun cijfer niet meer verhogen met een herkansing. Dat resulteerde in onvrede onder Utrechtse studenten. Hun positie op de arbeidsmarkt zou door de regel verslechteren, vonden zij, omdat studenten van andere universiteiten wel de mogelijkheid hebben om van een zes een acht te maken.

De studenten van de Universiteitsraad vroegen het universiteitsbestuur daarom om een jokerregeling op te nemen in de Onderwijs- en Examenregeling van volgend collegejaar. Daarmee zouden studenten één voldoende per jaar kunnen herkansen. Waarbij het laatst behaalde, en dus niet het hoogste, cijfer telt. Dit om te voorkomen dat er ongelimiteerd herkanst zou worden en docenten daardoor een hogere werkdruk zouden krijgen.

Rector Henk Kummeling vond een jokerregeling sympathiek, maar het plan kreeg van de faculteiten "geen enkele" steun. Hij zei dit maandag tijdens de onderwijscommissie van de U-raad. Toch zit de deur voor studenten niet helemaal dicht. Volgens Kummeling is er de mogelijkheid dat opleidingen zelf besluiten een jokerregeling in te voeren.

Facebook Twitter Whatsapp Mail