Gemeente wil meer huisvesting voor internationale studenten

Body: 

De gemeente Utrecht vraagt projectontwikkelaars om een deel van de nieuwe studentenwoningen beschikbaar te stellen voor internationale studenten.

Read in English

Dat staat in een brief van wethouder Paulus Jansen aan de gemeenteraad, waarin de voortgang van het ‘Actieplan Studenthuisvesting’ staat. Het doel van het Actieplan, dat in 2014 in gang is gezet, is het verbeteren van de studentenhuisvestingssituatie in Utrecht. Dit geldt dus ook voor de internationale studenten.

Het aantal internationale studenten in Utrecht groeit sterk. Over de afgelopen acht jaar was de groei van het aantal internationale studenten in Utrecht 5 procent, terwijl dit aantal in studiejaar 16-17 met 13,2 procent is gestegen. Hierdoor is het voor internationale studenten steeds moeilijker  om woonruimte te vinden. Afgelopen zomer vroegen de studentenorganisaties Vidius en International Student Housing Assistance (ISHA) hier met  speciale acties aandacht voor.

De gemeente zegt de komende jaren proactief op zoek te gaan naar extra woonruimte voor internationale studenten. Zo zal de gemeente met projectontwikkelaars om de tafel gaan om te zorgen dat nieuwe studentenhuisvesting ook toegankelijk is voor internationale studenten. Daarnaast zoekt de gemeente naar mogelijkheden voor tijdelijke huisvesting in leegstaande panden.

Ook de Universiteit Utrecht erkent het probleem. De afgelopen maanden is daarom een speciale taskforce aan de slag gegaan die zich inspant om internationale studenten aan woonruimte te helpen. Zo zijn er afspraken gemaakt met verschillende huisvesters voor extra kamers.

Zo is met studentenwoningencomplex Holland2Stay, aan de Vliegend Hertlaan, afgesproken het aantal gereserveerde kamers voor internationale studenten uit te breiden. Vanwege de hoge huurprijs en het feit dat veel studenten te jong zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, zijn er op dit moment slechts 45 studenten gehuisvest, terwijl er plaats is voor zo’n 100 tot 150 studenten.

Daarnaast heeft de universiteit de informatievoorziening voor de internationale studenten flink uitgebreid. Tips, valkuilen, wet- en regelgeving, woordenlijsten, e-mails en extra ondersteuning door onder andere Housing Support Officers, moeten er voor zorgen dat de studenten beter inzicht krijgen in de Nederlandse woningmarkt.

Gemeente en de universiteit hebben in 2016 al afspraken gemaakt met de SSH om internationale studenten te huisvesten in panden waar normaal alleen Nederlandse studenten wonen. Er is nu één gang waar de verhouding fifty fifty is. In december is er een tweede gang geworven. Begin dit jaar was hier een proef met hospiteren op afstand. In februari zullen acht internationale studenten hier gaan wonen.
 

Facebook Twitter Whatsapp Mail