Geneeskunde krijgt eigen zetel in U-raad

Body: 

De faculteit Geneeskunde krijgt een eigen zetel in de Universiteitsraad. Deze wordt gereserveerd voor een personeelslid.

Tijdens de verkiezingen voor de U-raad in het voorjaar van 2015 bleek dat werknemers van het UMCU die onderwijs geven en onderzoek doen, volgens de huidige regels niet mogen stemmen. Het College van Bestuur en de decaan van Geneeskunde willen deze fout repareren.

In de Universiteitsraad is bij de leden van het personeel een verdeling gemaakt naar alfa, gamma en bèta-medische leden. Bij de bèta-medische leden waren onderzoekers en docenten van het UMCU uitgesloten. Zij zijn formeel in dienst van het UMCU. 

Met de Universiteitsraad is nu afgesproken dat de faculteit Geneeskunde een eigen zetel krijgt in de raad voor een personeelslid. Deze gaat ten koste van de  bèta-medische afvaardiging. Het totaal aantal personeelszetels in de U-raad blijft daardoor twaalf.

Alle medewerkers die zich ‘substantieel’ bezighouden met onderwijs en onderzoek mogen zich verkiesbaar stellen. Dit zijn ook de UMCU’ers die naar de stembus mogen voor de U-raad.

De U-raad en het College van Bestuur moesten elkaar de afgelopen maanden nog op twee punten vinden. Zo wilde de raad een definitie van het woord ‘substantieel’ en moest er consensus komen over de zittingstermijn van het lid van het UMCU.

Voorgesteld werd om het nieuwe raadslid drie jaar te laten zitten in de U-raad omdat de ondernemingsraad van het UMCU dat ook heeft. Niet handig, oordeelde de U-raad. Een personeelslid van de U-raad mag maar twee jaar blijven zitten. Het College van Bestuur is hier tijdens de laatste U-raadsvergadering van het jaar, mee akkoord gegaan

Het woord ‘substantieel’ is door de decaan van Geneeskunde gedefinieerd: elke medewerker met een onderwijs en/of onderzoekstaak van 0,1 van zijn aanstelling krijgt het passieve en actieve stemrecht.

Wanneer er een bètamedische zetel naar een collega van Geneeskunde gaat, is nog onduidelijk. De Onderwijs & Onderzoeksraad van Geneeskunde mag nog een advies uitbrengen over het besluit. Ook moeten het  UMCU en het College van Bestuur nog nadere afspraken maken over de verkiezingsdatum waarop het personeelslid van Geneeskunde voor de U-raad gekozen kan worden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail