Hbo krijgt zestien miljoen voor kenniscentra

Body: 

Hogescholen krijgen een jaar langer geld voor zestien expertisecentra. Het kabinet geeft ze allemaal een miljoen euro, net als in de afgelopen jaren.

De centres of expertise werpen zich onder meer op innovatieve zorg, genetica en de creatieve industrie. Ze verbinden het onderzoek en onderwijs van hogescholen met bedrijven en publieke instellingen in hun regio.

Hogescholen krijgen een jaar langer geld voor zestien expertisecentra. Het kabinet geeft ze allemaal een miljoen euro, net als in de afgelopen jaren.

De centres of expertise werpen zich onder meer op innovatieve zorg, genetica en de creatieve industrie. Ze verbinden het onderzoek en onderwijs van hogescholen met bedrijven en publieke instellingen in hun regio.

De centra maakten deel uit van de prestatieafspraken die het kabinet met de hogescholen sloot. Het kabinet wilde graag dat de praktische kennis van hogescholen meer teweeg zou brengen in de samenleving. Dat zou ook goed zijn voor de economie.

Een speciale reviewcommissie oordeelde dat twaalf centra flink aan de weg timmeren, terwijl er vier centra wat vertraging opliepen. Toch kregen alle zestien centra een positief oordeel. Ze hebben intussen een “duurzame impact op de regio” en zouden eraan bijdragen dat bedrijven en regionale overheden in het hbo willen investeren.

Dus zouden de centra ook de komende jaren geld moeten krijgen, vond de commissie. Het kabinet moet dan wel differentiëren. Centra die goed op stoom komen kunnen misschien meer geld ontvangen dan andere.

Het volgende kabinet moet besluiten of de centra ook na 2017 nog geld krijgen en zo ja, hoe het geld dan wordt verdeeld.

Facebook Twitter Whatsapp Mail