Hbo-raad op de bres voor armere student

Body: 

Beseffen VVD en PvdA wat het vooruitzicht van een hoge studieschuld betekent voor studenten uit arme gezinnen? En hoe hoog de maandlast van afgestudeerden wordt? Voor de zekerheid zet de HBO-raad enkele cijfers op een rij.

Voor de tweede keer schrijven de hogescholen een brief aan de informateurs en onderhandelaars van VVD en PvdA. Ze lijken zich al bij een leenstelsel neer te leggen (“De hogescholen onderkennen de politieke realiteit”), maar vragen opnieuw aandacht voor studenten uit armere gezinnen.

Beseffen VVD en PvdA wat het vooruitzicht van een hoge studieschuld betekent voor studenten uit arme gezinnen? En hoe hoog de maandlast van afgestudeerden wordt? Voor de zekerheid zet de HBO-raad enkele cijfers op een rij.

Voor de tweede keer schrijven de hogescholen een brief aan de informateurs en onderhandelaars van VVD en PvdA. Ze lijken zich al bij een leenstelsel neer te leggen (“De hogescholen onderkennen de politieke realiteit”), maar vragen opnieuw aandacht voor studenten uit armere gezinnen.

Naar schatting zullen vijftienduizend aspirant-studenten niet aan een hbo-opleiding beginnen, als de basisbeurs verdwijnt. Mochten de partijen ook de aanvullende beurs schrappen, dan gaan er 25 duizend studenten verloren. Daarbij verwijst de raad naar CPB-berekeningen.

Bovendien zullen de aflossingsbedragen hoogstwaarschijnlijk moeten stijgen, als er inderdaad een leenstelsel komt. Studenten zullen immers veel hogere bedragen moeten terugbetalen, wil de staat niet te veel geld kwijtraken.

Nu al betaalt een hbo-bedrijfseconoom gemiddeld zo’n 130 euro per maand af bij een nettosalaris van 1.600 euro. Mocht dat aflossingsbedrag verdubbelen door de komst van het leenstelsel, dan gaat ruim een zesde van zijn salaris op aan zijn studieschuld.

Mocht er inderdaad een leenstelsel komen, dan moet het geld voor het hoger onderwijs behouden blijven, vinden de hogescholen. “Een hogere prijs verdient immers een nog betere kwaliteit!”

Facebook Twitter Whatsapp Mail