Instellingskeuring: minister met kopje thee terug naar de tekentafel

Body: 

Minister Bussemaker van Onderwijs wil best ‘terug naar de tekentafel’ met haar plan om opleidingskeuringen door hogescholen en universiteiten te laten regelen. “Maar dan moet u mij wel vertellen wat ik moet tekenen.”

Minister Bussemaker van Onderwijs wil best ‘terug naar de tekentafel’ met haar plan om opleidingskeuringen door hogescholen en universiteiten te laten regelen. “Maar dan moet u mij wel vertellen wat ik moet tekenen.”

Met een bijzonder constructie heeft de Tweede Kamer zojuist het debat met de minister over de zogeheten ‘pilot instellingsaccreditatie’ uitgesteld. Na de eerste termijn van de Kamer en de minister is het debat voor onbepaalde tijd geschorst, zodat Bussemaker voor aanvang van de tweede termijn een nieuwe brief kan sturen over het experiment. “Ik geloof niet dat ik dit ooit eerder heb voorgesteld”, zei de voorzitter. 

Coalitiepartij VVD uitte eerder in het debat stevige kritiek op het plan van de minister om zes hogescholen en zes universiteiten de komende jaren te laten experimenteren met instellingsaccreditatie: wie dat stempel haalt, mag de keuring van de eigen opleidingen regelen.

“Ik wil best terug naar de tekentafel”, zei de minister tegen haar critici, waartoe behalve de VVD ook de SP en GroenLinks behoren. “Maar dan moet u wel aangeven wat ik moet tekenen. Ik ben bereid nog over van alles na te denken, maar dan moet ik wel houvast hebben.”

Bussemaker wil graag meer draagvlak voor eventuele veranderingen, dus stelde ze voor om opnieuw een brief te sturen over het experiment. “En misschien willen dezen en genen dan nog een keer een kopje thee komen drinken om uit te leggen wat nu precies hun wensen zijn.”

Terwijl Michel Rog van het CDA met stijgende verbazing aanzag wat er voor zijn ogen gebeurde (“Ik zou mijn collega’s willen uitdagen om wat meer richting te geven”), wilden VVD en SP wel toezeggen dat ze hun bezwaren de komende weken informeel zullen toelichten.

VVD-Kamerlid Pieter Duisenberg is er overigens weinig optimistisch over: “Ik ga akkoord. Maar ik ben bang dat we er bij dat kopje thee achterkomen dat we fundamenteel anders tegen bepaalde zaken aankijken.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail