Jurist Joanne Kellermann benoemd tot voorzitter Raad van Toezicht

Body: 

Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds Zorg & Welzijn, volgt op 1 januari 2020 Emmo Meijer op als voorzitter van de Raad van Toezicht. Kellerman is sinds 2014 al lid van de Raad van Toezicht.

Kellerman (1960) studeerde rechten in Leiden en begon haar carrière bij het advocatenkantoor NatauDutilh. In 2005 ging ze werken bij De Nederlandsche Bank waar ze zich als lid van de directie vooral bezig hield met toezicht op pensioenfondsen en verzekeraars.

Van 2014 tot 2017 was ze bestuurder bij de Single Resolution Board (SRB). De SRB, die in Brussel zetelt, is onderdeel van de Bankenunie en moet met oplossingen komen als banken failliet dreigen te gaan.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de Universiteit Utrecht. De leden worden benoemd door de minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. De Raad moet onder andere goedkeuring geven aan het strategisch plan, het jaarverslag en de jaarrekening. Ook benoemd de Raad van Toezicht de collegeleden en maakt afspraken over hun declaraties.

Kellerman is al vanaf 2014 lid van de Raad van Toezicht. De overige leden van de Raad van Toezicht zijn Jan van der Eijk (vice-voorzitter) Karin Bergstein, en Frank van der Duijn Schouten. Gezocht wordt naar een opvolger voor Kellerman.

Facebook Twitter Whatsapp Mail