Klachten over gebruik Blackboard bij verkiezingen

Body: 

Studenten van UUinActie hebben Blackboard gebruikt om medestudenten op te roepen op hen te stemmen. Dit weekend is er een klacht binnengekomen bij het Centraal Stembureau dat dit een schending van de privacy zou zijn.

“Net als jullie heb ik dit vak gevolgd. Ik sta ook op de lijst van UUinActie en vandaag is de allerlaatste dag om te kunnen stemmen voor de universiteitsraadsverkiezingen. Je stem is cruciaal dus stem op UUinActie!” Dit staat in een bericht dat studenten ontvingen die samen met dit raadslid een cursus volgde. Naast het kort opsommen van de standpunten, volgt dan ook nog een bijlage met het verkiezingsprogramma.

Het Centraal Stembureau ontving vorige week van verschillende kanten de klacht dat partijen op deze wijze Blackboard hadden gebruikt om stemmen te werven. Nadat UUinActie hiermee was begonnen, volgde ook de PvdUS.

Niet de bedoeling
In de richtlijnen van Blackboard staat dat studenten dit platform alleen mogen gebruiken  voor onderwijsgerelateerde doelen, zoals een vraag over een opdracht. Maar het is niet de bedoeling om aan alle deelnemers een bericht sturen voor een activiteit die je georganiseerd hebt of met een oproep om op hen te stemmen. Dan gebruik je ten onrechte een databestand met mailadressen en schend je de privacy van die studenten door ze ongevraagd mail te sturen.

Fred Toppen, voorzitter van het Centraal Stembureau zegt in een toelichting dat hij hierover verschillende mails heeft ontvangen. Hij zegt dat nergens in het campagnereglement staat dat je Blackboard niet mag gebruiken. Maar of het niet mag vanwege de privacywetgeving, laat hij uitzoeken door Juridische Zaken. “In ieder geval willen we volgend jaar gaan toevoegen aan de regels dat geen campagne gevoerd mag worden via Blackboard”, schrijft hij DUB.

Campagnemiddel
Artan Jacquet, de functionaris voor gegevensbescherming, heeft de studenten een mail gestuurd waarin hij zegt dat Blackboard volgens de richtlijnen alleen gebruikt mag worden voor onderwijs. Nu ziet hij wel wat ruimte omdat je kunt zeggen dat medezeggenschap streeft naar beter onderwijs, maar dan nog lijkt het als campagnemiddel niet ‘compatibel met het oorspronkelijke doel’. Bovendien moet je voldoen aan andere verplichtingen van de privacywet Algemene verordening Gegevensbescherming (AvG). Zijn advies: doe het niet.

Excuses
UUinActie zit een beetje met de klacht in haar maag. Huidig fractielid Ashley van Driel: “Wij zochten naar manieren om veel mensen te bereiken en hen te stimuleren te gaan stemmen. Wij hebben ons op dat moment niet beseft dat dit niet zou mogen. Het was zeker niet de bedoeling de privacy van mensen te schenden.”

De partij komt eind deze week met een statement waarin  via sociale media excuses zal worden aangeboden. “Wij vinden het erg vervelend dat het zo is gelopen en willen ons excuseren voor het ongemak. Wij hebben van deze situatie geleerd en nemen direct actie om Blackboard zo in te richten dat deze privacyschending voortaan voorkomen kan worden.”

Voor dat laatste heeft de partij contact opgenomen met de IT-afdeling van de UU met de vraag of studenten op de hoogte gebracht kunnen worden van de  mogelijkheden en beperkingen van Blackboard. Voor veel studenten is het niet duidelijk dat ze de gegevens van de medestudenten vanwege privacy niet mogen gebruiken voor iets anders dan onderwijsvragen over het vak. Dat zou duidelijker aangegeven moeten worden, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een disclaimer.

Facebook Twitter Whatsapp Mail